Rombauer Emil

A Múltunk wikiből
Szklenó, 1854. jún. 4. - Budapest, 1914. jan. 12.
Természettan- és vegytantanár, tankerületi főigazgató
História – Tudósnaptár

Műve

fontosak, de sok szubjektivitással terheltek Hunfalvy Pál naplójegyzetei az 1861-iki országgyűlésről. Kiadta Rombauer Emil (Új Magyar Szemle, 1902).