Rudolf Chotek

A Múltunk wikiből

Johann Nepomuk Rudolph Graf Chotek von Chotkow und Wognin

18 May 1748 – 26 August 1824
Austrian finance minister and Government President (Gubernialpräsident) in the Kingdom of Bohemia
angol Wikipédia

Heckenast Gusztáv

A gazdaságpolitika

Mária Terézia már 17416-ban, vagyis egy évvel a Sziléziáról történt kényszerű lemondás után, életre hívta az Universal-Kommerz-Directoriumot mint összbirodalmi hatáskörrel felruházott központi hivatalt Philipp Kinsky gróf, 1749-től Rudolf Chotek gróf vezetése alatt; a tényleges irányítás azonban a többnyire jól értesült udvaroncok szerint Mária Terézia férje és uralkodótársa, a gazdasági ügyekhez érzékkel és tehetséggel bíró Lotharingiai Ferenc császár kezében volt.

H. Balázs Éva

A jozefinus kormányzat bel- és külpolitikájának irányvonalai

Kaunitz Wisowitzcal egy időben az ellen is tiltakozott, hogy a számvevőszéknél Zinzendorf Lajos gróf, majd a többi miniszteri rangban lévő udvari méltóság, Chotek, Hatzfeld, végül Lacy azt az utasítást kapták, adjanak kimutatást beosztottjaik vallási hovatartozásáról, annak esetleges előzményeiről, valamint születési helyükről.

Irodalom

J. V. Eybel, Was ist der Pabst? (FrankfurtLeipzig, 1782) című röpirata a szerző nevének feltüntetése nélkül jelent meg, s a címlapra rányomtatták, hogy a névtelen megjelenést a cenzúrabizottság engedélyezte. II. József az elvben engedélyezett anonimitást ezúttal kényelmetlennek érezte, és kezdetét vette a cenzúra- és könyvbizottság ellentétes utasítása. Chotek elnöknek nem volt könnyű dolga, bár a minél szabadabb eljárást az Államkancellária mindig támogatta. Lásd O. Sashegyi, Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II (Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 16. Budapest, 1958. 106–107).