Salamon és Géza

A Múltunk wikiből
1064
január: Győrött az országnagyok békét hoznak létre Salamon és I. Béla három fia, Géza, László és Lampert között.
húsvét: Salamont királlyá koronázzák Pécsett. (Uralkodik 1074-ig.)
Salamon és Géza serege, a horvátokat és a záraiakat segítve, Contanero Domokos velencei dogét kiszorítja Zárából.
Felszentelik az Ata (Otho) nádor által alapított zselicszentjakabi monostort.
1064 körül
Salamon és Judit királyné pénzügyi reformja. Bevezetik a kétévenkénti pénzújítás rendszerét.
1066
Hódító Vilmos partraszállása Angliában.
1068
A Moldvában lakó "kunok", valójában besenyők, Osul vezérletével a Tiszántúlt dúlják; Salamon, Géza és László serege Kerlésnél tönkreveri a zsákmánnyal visszavonulókat.
1070 körül
A nándorfehérvári görög várparancsnok besenyő határőrei betörnek a Szerémségbe.
1071
IV. (Romanosz) Diogenész bizánci császár Manzikertnél megsemmisítő vereséget szenved a szeldzsukoktól. VII. (Dukász) Mihály császár lép trónra.
Salamon és a hercegek elfoglalják Nándorfehérvárt. Konfliktus tör ki Salamon és a hercegek között.
1072
Szláv felkelés tör ki a bizánci birodalom macedóniai részén; Salamon király Géza herceggel Nišig kalandozik.
1073
A Salamon király és a hercegek közötti ellentét feloldására a főurak Esztergom mellett békéltető tárgyalást kezdeményeznek, mely nem vezet eredményre. Salamon Németországból, László Morvaországból hív segítséget.
1074
február: Salamon seregével átkel a Tiszán, és a kemeji részeken megveri Géza seregét.
március 14. Géza, László és Ottó morva herceg serege Mogyoródnál megveri Salamon és szövetségesei seregét. Salamon Moson és Pozsony várába vonul vissza.
I. Géza trónra lép. (Uralkodik 1079-ig.)
augusztus–szeptember: IV. Henrik sereget küld Salamon megsegítésére, de a Pozsonyon át Vácig vonuló sereget Géza visszavonulásra készteti.
1075
tavasz: Géza herceg levelet vált VII. Gergely pápával; a pápa feltételek ellenében hajlandó volna Gézát királynak elismerni.
Géza királlyá koronáztatja magát, és megalapítja a garamszentbenedeki apátságot.
Fő méltóságviselők: László herceg, Nehémiás esztergomi érsek és Gyula nádor.
1075 körül
I. Géza koronát kap VII. (Dukász) Mihály bizánci császártól.
1075–1077
I. Géza vásári reformja, szombatnapi vásárhelyek létesítése.
1077
január 25–27. IV. Henrik Canossa-járása.
április 24. vagy 25. I. Géza halála. I. László követi a trónon. (Uralkodik1095-ig.)

Irodalom

Salamon és Géza uralmára fő forrás a Magyar Krónika: SRH I. 351. kk.; Lampert: Gombos II. 1391—1393. és VII. Gergely registrumkönyve: Fejér, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civiles I. 420—427. Történeti összefoglalása: Büdinger, Ein Buch Ungarischer Geschichte 16—63; Pauler, A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I2. 114—135; Meyer von Knonau Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V I. 344. kk.; Salamonra lásd Wertner, Az Árpádok családi története 128. kk., Gézára ugyanott 176. kk. Salamon és Géza viszonyához lásd Kristó Gyula, Századok 108. 1974. 591. kk. Attila kardjára lásd Z. Tóth, Attila's Schwert (Budapest, 1930). 204. kk. és P. E. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik (Stuttgart, 1954-1956). II. 485—491.


Az új társadalmi rend válsága, trónküzdelmek
Endre és Béla Tartalomjegyzék
Fegyverszünet. Pénzügyi reform.