Schöpflin Aladár

A Múltunk wikiből
Maniga, 1872. október 4. – Budapest, 1950. augusztus 8.
műkritikus, irodalomtörténész, író, műfordító
Wikipédia
Székely Aladár fényképén

Mucsi Ferenc

„Magyarország felfedezése” és az új Magyarország tervének kidolgozása

Két hónapon át tartó, nagy visszhangot keltő vita zajlott le Ignotus bevezető előadása nyomán az irodalom és a társadalom kapcsolatáról. A vitát – amelyben többek között részt vett Diner-Dénes József, Schöpflin Aladár, Jászi Oszkár, Babits Mihály, Osvát Ernő és Pogány JózsefSzende Pál zárta le, hitet téve – a résztvevők többségének álláspontjával összhangban – a magas művészi színvonalú és a társadalmi haladásnak elkötelezett irodalom mellett.