Sevilla

A Múltunk wikiből
Spanyolország negyedik legnagyobb városa, Andalúzia és Sevilla tartomány fővárosa
Wikipédia
Escudo de Sevilla

Pach Zsigmond Pál

Felfedezések és gyarmatosítás

A Spa­nyolország és – a későbbi Kaliforniától Chiléig terjedő – amerikai gyar­matai között létesült kapcsolat jellegét a kíméletlen hódítás, aranykincs­rablás, majd az 1540-es évek közepétől a világ leggazdagabb ezüstbányái­nak (Potosí) feltárása és kiaknázása határozta meg. Ennek nyomán Sevilla felé ezüstáradat özönlött – ami a spanyol gyarmati uralom lényegét jelentette a 16. században.

Háborúk és forradalmak

A portugálok és spanyolok látványos hegemóniája a világtengereken ugyanis gazdaságilag nem volt eléggé megalapozott. Az európai árufor­galom fő ütőerévé vált atlanti part menti kereskedelemben alárendelt szerepet játszottak akkor, amikor a transz-atlanti, illetve indiai-óceáni kereskedelemben vezető szerepet vittek. A hollandok viszont a 16. század végéig – egyre inkább előretörve a Hanzával és Velencével szemben ­éppen az atlanti part menti kereskedelemben erősödtek-gyarapodtak, a Baltikumtól le Gibraltárig, sőt az 1590-es évektől a mediterrán hajózás­ban is, és közfogyasztási cikkek meg ipari nyersanyagok közvetítéséből halmozták fel tőkéiket; csak erről és emellett tértek át a világtengeri terjeszkedésre. A 16-17. század fordulóján nyomultak be a spanyol nyugat-indiai vizekre és a portugál-amerikai partokra – ami a spanyol gyarmatok és Sevilla közötti forgalom rohamos hanyatlásához veze­tett –, ekkor hatoltak be az Indiai-óceánra (a Holland Kelet-Indiai Tár­saság alapítása, 1602), hogy a portugálok fűszerkereskedelmét hamarosan megdöntsék, s kiépítve batáviai (ma Dzsakarta) bázisukat, két-három évtized alatt ellenőrzést szerezzenek Indonézia fő fűszertermő szigetei felett.

Kései feudalizmus

Spanyol-Amerikából pedig túlnyomóan – rabszolga-munkaerővel kitermelt – nemesfémet (zömében ezüstöt) szállítottak Sevillába: 1594-ben több mint 95, 1609-ben még mindig 84%-os importrészesedéssel. Csak a továbbiakban társultak ezekhez jelentősebb súllyal az Újvilág mezőgazdasági termékei, köztük a harmadik gyarmati kincs, a cukor, valamint a dohány, és csak utóbb váltak a gyarmatok – előbb az ameri­kaiak, jóval később a távol-keletiek – a nyugat-európai iparcikkek töme­ges piacaivá.

Zimányi Vera

Magyarországi bányatermékek az európai piacon

Egyedül a portugálok hoztak be mind számottevőbb mennyiségű cukrot Brazíliából; a Sevillába érkező hajókaravánok legbecsesebb rakománya az egész 16. század folyamán a nemesfém maradt.

R. Várkonyi Ágnes

A kora újkori Európa érdekellentétei között

Az angol forradalom évtizedében egész Európán heves társadalmi mozgalmak söpörnek végig Párizstól Moszkváig, Sevillától Ukrajnáig, Hollandiától Svájcig.