Siófok

A Múltunk wikiből
város Somogy megyében, népszerű üdülőhely, a Balatonpart legnagyobb városa és kikötőváros a tó déli partján
Wikipédia
HUN Siófok COA
Balatonkiliti Siófok déli városrésze, 1968-ig önálló község. Wikipédia
Kiliti temploma
1705. március 31.
Siegbert Heister Kilitinél megfutamítja Károlyi Sándort, és kiszorítja a kurucokat a Dunántúlról.

Györffy György

Helyreállítás és továbbfejlesztés

Ami a birtokszervezetet illeti, a tihanyi uradalom túlnyomórészt rab szántó üzem volt; az önálló termelő félszabadok úgyszólván a 20 lovasra és 10 halászra korlátozódtak, félszabad termelő udvarnokok először Béla 1060. évi adományával jutottak birtokukba.

Mint a XI. századi összeírásainkban általában, nyoma sincs benne annak, hogy a lakosság nomadizálna vagy legalábbis elmozdulna a körülírt faluhatár területéről. A Dunántúlon nyert birtokok többnyire nem is egész falvakból, hanem határrészekből állnak; az apátnak adott népek olykor közösen élték a fekvőségeket a király népeivel. Ami az uradalom gazdálkodásának módját illeti, a földművelés a túlnyomó: erre esik az apát 140 háznépéből 60 szántó és 20 szőlőműves. Az állattenyésztésben a szénás állattartásnak van nagy szerepe: a Siófok és Szántód között elterülő 10 földdarab közül hatot mint kaszálót kapott meg az apát, a helyeket pedig 14 magyar, 1 szláv és 1 bizonytalan helynévvel lokalizálják, ami kifejezetten istállózó magyar lakosságra mutat.

Kristó Gyula

Állattenyésztés

A pannonhalmi egyháznak szintén voltak halászai a Duna (Vének és Csentej), a Tisza (Kanizsa), továbbá a Vág (Deáki) és a Sió (Kiliti) közelében.

R. Várkonyi Ágnes

Politikai válság és országgyűlés Szécsényben

Rákóczi, mivel csakis az ország egészének birtokában, Erdély tényleges uraként vélte sikerrel megvalósíthatónak a belső válságot felszámoló reformokat, két hadműveletet indított el. Az egyik eredménnyel járt: Forgách Simon elfoglalta Medgyest, s ezzel Szeben, Fogaras és Brassó kivételével egész Erdély Rákóczi birtokába került. A másik balul végződött: Károlyi 1705. március 31-én Kilitinél csatát vesztett, a kurucok ismét kiszorultak a Dunántúlról, s az ellenség megsemmisítette a Rákóczi dunántúli hadjáratának megindítására szolgáló, Imsód és Kömlőd között Bottyán János vezetésével készült hajóhidat és védősáncrendszert is.

Hanák Péter

A polgári életmód

A századelőn jött divatba a Balaton déli partján Földvár és Siófok, az északin Balatonfüred.

L. Nagy Zsuzsa

A fővezérség szerepe

Az ellenforradalom úgynevezett nemzeti hadserege, amely a belpolitikai események alakulására döntő hatást gyakorolt, augusztus 9-én Horthy Miklós vezetésével indult el Szegedről a Dunántúlra. A közel 1000 főnyi, főleg ellenforradalmár tisztekből verbuválódott 2 gyalogzászlóaljból, 1 huszár- és 1 árkász-századból álló „hadsereg” főhadiszállását Siófokon szervezték meg.

A fehérterror

A siófoki fővezérség és a tiszti különítmények százával fogták el a munkástanácsok tagjait; kommunistákat, szociáldemokratákat, munkásokat és értelmiségieket egyaránt rettenetes kínzásoknak vetették alá, majd kivégezték őket. Siófok, Tapolca, Marcali, Szekszárd, Diszel neve a szörnyű gyilkosságok révén hírhedtté vált az országban. A kegyetlenkedésben élen jártak a Prónay, Ostenburg-Moravek különítmények. A különítményesek a siófoki és más ügyészségi börtönök foglyait – a polgári hatóságok tiltakozása ellenére – elhurcolták, és kegyetlen kínzások közepette kivégezték. A fővezérség mintegy 160 fős törzskarában legjelentősebb szerepe a hírszerző és katonapolitikai csoportnak volt: ez kapta a kommunistaüldözés és a belpolitikai ellenőrzés feladatát.