Sido kvád király

A Múltunk wikiből

Mócsy András

A római uralom külső és belső konszolidációja

Az elkövetkező békés időszak egyetlen külpolitikai válságát Vannius bukása idézte elő. Ezúttal nem római kezdeményezésre robbant ki a királyválság, hanem a római támogatást élvező Vanniust űzték el saját alattvalói. I.sz. 59-ben Vannius a szövetségi szerződés értelmében fegyveres segítséget kért, amit Claudius császár természetesen megtagadott, de felajánlotta Vanniusnak és híveinek a birodalomba való befogadást. Vanniust Pannoniában telepítették le, közben pedig tárgyalások indultak meg az új királyokkal, Vangióval és Sidóval, akikkel új, tartalmában azonban szokványos szövetségi szerződést kötöttek.

Új határpolitika és Dacia meghódítása

Azt, hogy valójában mi késztette Domitianust arra, hogy már a dák háború kitörése előtt katonai akcióra készüljön, nem tudjuk, de valószínű, hogy a szvébeknél beállott uralmi válság váltotta ki a feszült helyzetet. Sidót és Italicust, a kvádok 69-ben még említett királyait ugyanis 88-ban már nem említik a források.