Sinkovics István

A Múltunk wikiből
Dés, 1910. aug. 19. – Budapest, 1990. aug. 19.
történész, egyetemi tanár
Magyar Életrajzi Lexikon

Művei

  1. Útkeresés Mohács után. Az ország három részre szakadása (1526–1541)Sinkovics István
  2. Az ország megosztottságának állandósulása (1541–1570)Sinkovics István
  3. A három országrész igazgatásaSinkovics István
  4. A békeidőszak az 1570–1580-as évekbenSinkovics István
  5. Nemzetközi háború kibontakozása a török ellenSinkovics István
  6. Az erőviszonyok kiegyenlítődése, a háború elhúzódásaSinkovics István

Egyéb művei

A horvátországi parasztfelkelés történetének mindmáig legrészletesebb eseménytörténeti összefoglalását nyújtja az új jugoszláv kutatások eredményeit is felhasználva, Sinkovics István, Esze Tamás, Wellmann Imre segítségével feltárt új levéltári anyag alapján: Klaniczay Tibor, Zrínyi Miklós (Budapest, 19642. 499–519); V. Windisch Éva, Feljelentés Zrínyi Miklós ellen (1654). (Irodalomtörténeti Közlemények, 1954); Somogyi Éva, A határőrvidéki privilégiumok hatása a paraszti osztályharc alakulására a XVII. században (Történelmi Szemle, 1962); ugyanő, Az 1653–59. évi horvátországi parasztmozgalom ideológiai tanulságai (Történelmi Szemle 1963); ugyanő, Adalék Zrínyi és az 1553–59. évi horvátországi parasztfelkelés történetéhez (Irodalomtörténeti Közlemények 1963).