Skopek Ferenc

A Múltunk wikiből
Magyar Néprajzi Lexikon – Alföld-fásítás

Wellmann Imre

Erdőhasználat

Ugyancsak az Alföldre gondolt elsősorban Skopek Ferenc, Pest város jegyzője, midőn 1755-ben folyók, patakok mentén, nedves helyeken a hamar vesszőket hajtó fűzfák, majd hét év múlva, hogy a síkság népe épületfához is jusson, homokos területen akácfák ültetését javasolta. Előbbi beadványa visszhangra is talált a Helytartótanácsnál, s rendelete nyomán, mellyel párhuzamosan a nép nyelvén kiadott oktatófüzetek szétküldése próbálta a falvak lakosait az újszerű eljárással megbarátkoztatni, vármegyék kezdeményétől is támogatva százezrével ültettek el szerte gyorsan növő fűz- és nyárfacsemetéket, ám aztán a velük való törődés hiánya sokat levont az eredményből.