Slavonski Brod

A Múltunk wikiből

Bród, régi magyar nevén Nagyrév, horvátul Slavonski Brod

Horvátország hatodik legnagyobb városa, Bród-Szávamente megye (Brodsko-posavska) székhelye
Wikipédia
Bród címere

Diószegi István

A hármas szövetség lazulása

1900 februárjában a közös minisztertanács megtárgyalta és elfogadta a Brodtól Szarajevón és a Szandzsákon át vezető, egészen Szalonikiig terjedő vasútvonal megépítésének tervét. A vasútépítéssel többféle szükségletet szándékoztak kielégíteni: Bosznia–Hercegovinát szorosabban a Monarchiához akarták kapcsolni, és élénkíteni a Balkánra irányuló osztrák áruexportot. A vasút külpolitikai jelentősége az volt, hogy gazdasági–stratégiai eszközökkel elejét vegye az adriai partok felé irányuló szerb kijutási és olasz behatolási kísérleteknek. A tervbe vett vasút képessé tehette volna a Monarchiát arra, hogy a törökországi status quo megbomlása esetén továbbra is figyelmen kívül hagyja az olasz igényeket, sőt hathatósan szembefordulhasson a vetélytárs területszerző próbálkozásaival.