Jan Christiaan Smuts

A Múltunk wikiből
(Smuts tábornok szócikkből átirányítva)
Malmesbury, 1870. május 24. – Irene, Dél-Afrika, 1950. szeptember 11.
jelentős dél-afrikai és nemzetközösségi államférfi, katonai vezető és filozófus
Wikipédia
Jan Smuts 1919-ben
Jan Smuts 1919-ben

Hajdu Tibor

A Tanácsköztársaság készsége az antanthatalmakkal való tárgyalásra

Troubridge admirális azt jelentette Vix és Roth beszámolója után, hogy még meg lehet akadályozni a magyar nemzeti mozgalom bolsevistává válását, és kérte Pestre küldését; a békekonferencia április 1-i határozata azonban nála is magasabb állású megbízottat jelölt ki az útra, Smuts tábornokot, az angol hadikabinet és békedelegáció tagját.

Smuts április 4–5-én tárgyalt Budapesten. Fő feladata a tájékozódás volt, hatásköre csak a Vix-jegyzékben megjelölt demarkációs vonal módosítására terjedt ki. Az általa javasolt magyar demarkációs vonal a Vix-felénél 25 kilométerrel keletebbre húzódott, tehát nem kellett volna kiüríteni Debrecent; Arad, Nagyvárad, Szatmár az új semleges zónába esett. A kormányzótanács, amely két héttel előbb a Vix-jegyzék elutasításának programjával került hatalomra, ezt a módosítást nem fogadhatta el. Kun ellenjavaslatot terjesztett elő: a nemzetek önrendelkezési joga alapján hívják össze a magyar, osztrák, német, csehszlovák, jugoszláv és román kormány képviselőit Párizsba vagy Bécsbe, s ott tárgyalják meg az új határokat és a gazdasági kapcsolatokat.

Az imperialista hatalmak intervenciójának előkészületei

A teljes cikk.

A tanácsválasztások

Az újjászervezett kormány első nagy feladata – a Smuts-tárgyalások lebonyolításán kívül – a tanácsválasztások megtartása volt.

Az intervenció megindulása

Smuts kiküldetése után a francia vezérkar a békekonferencia formális elutasítása ellenére is folytatta előkészületeit.

Katonai és diplomáciai erőfeszítések az intervenció megállítására

A kormányzótanács április 26-án megvitatta Kun tájékoztatását azokról a javaslatokról, melyeket Brown útján Párizsnak tett. A blokád megszüntetését kérte és a román hadsereg visszarendelését az annak idején elutasított Smuts-féle vonalra.

Az antant diplomáciája és a bécsi ellenforradalmi emigráció

Abban a reményben, hogy a német béke után gyorsan aláírhatják az osztrák és a magyar békeszerződést is, Lloyd George elővette Smuts javaslatait, és indítványozta Magyarország meghívását a békekonferenciára.