Somogyi Sándor

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Somogyi Sándor irodalomtörténész

Válogatott pubilkációk jegyzéke

Szerző

Történeti földrajzi bevezető

Művei

Ptolemaiosznak a 4. századi, Germania Magnát ábrázoló térképlapján a Tisza még a Rétköz nyírségi peremén folyik; az 5. számú raetiai, noricumi, pannoniai és illyriai lapon 1. a Marcal a mai Marcaltő környékén csatlakozik a Rábához; 2. a Sió-Sárvíz összefolyása Cece-Simontornya vidékén van; 3. a paksi Duna-kanyarulat (Imsós) íve a mainál jóval nagyobb; 4. a Tapolcai-öböl még a Balatonhoz tartozott; 5. a Sió Tolna mellett a bogyiszlói Duna-kanyarulatba ömlik; 6. a Hármas-Körösnek még élnek nagy, déli morotvái (Taksor, Nagyér, Kiritó stb.); 7. a Maros déli ága az Arankán át folyt a Tiszába; 8. a Bega a Temesbe, azzal együtt a Dunába torkollt. A téma rész­letesebb kutatói Somogyi Sándor mellett: Fekete Zsigmond, Magyarország vizei múltjának és vízépítkezéseinek története (Budapest, 1882); Ortvay Tivadar, A magyar­országi Duna-szigetek földirati csoportosulása és képződésök tényezői (Értekezések a természettudományok köréből, 10. 1880. 80); Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. I-II. (Budapest, 1832); Gallacz János, Monográfia a Körös-Berettyó­ ármentesítéséről és azon völgyben alakult vízrendező társulásokról. I-II. Nagyvárad, 1896); Fodor Ferenc, A Zagyva alföldi medencéjének régi vízrajzi viszonyai (Vízügyi Közlemények 17. 1935.223-237).