Somorja

A Múltunk wikiből

szlovákul Šamorín, németül Sommerein, latinul Fanum Sancte Mariae

város Szlovákiában a nagyszombati kerület dunaszerdahelyi járásában
Wikipédia
Somorja, református templom

Tejfalu (szlovákul: Mliečno, németül Milchdorf) Somorja városrésze. Wikipédia

Zimányi Vera

Nemesek és jobbágyaik küzdelme a szűkülő piacokért

A 17. század első felében is a paraszti árutermelés fészkei maradtak az ország északnyugati részén fekvő, jó eladási lehetőségekkel rendelkező népes mezővárosok – mint Galgóc, Szered, Sempte, Somorja, Szerdahely – továbbá a Fertő tó környékén elhelyezkedő, nagyrészt bortermelő oppidumok.

Makkai László

Nyomdák és könyvtárak

A 17. század végét így 5 evangélikus vezetés alatt álló nyomda érte meg, de számuk a nagy protestánsüldözés előtt volt a legnagyobb, amikor a már említett kassai és csepregi mellett még Tejfalun (1638–1646), valamint Somorján, majd Kőszegen (1651–1668) is működött két vándorműhely.

R. Várkonyi Ágnes

Magyarország és az európai háborúk

A rácok régi vezére, Brankovics a császár foglya volt Prágában, s a Dráva melléki, szerémségi és bácskai rác határőrök követeket küldtek Károlyihoz Sümegre és Bercsényihez Somorjára: készek rá, hogy letegyék a hűségesküt, és 5 ezer fegyveressel csatlakozzanak.

Művészetek

A városok helységük eseményeinek megfestésére adtak megbízást, miként Eperjes és Somorja.

Irodalom

Khin Antal, A somorjai halász-céh (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1965–1966);