Spa

A Múltunk wikiből
municipality of Belgium
angol Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.

H. Balázs Éva

A belga válság

Széchényi Ferenc is ekkor járt spaai fürdőzés után az országban, de Berzeviczy Gergely érzékenyebb észlelője a fejleményeknek: „Életemnek ez a szakasza nagyon fontos – írja 1787-ben Brüsszelből –, angliai tartózkodásom kialakította politikai ismereteimet és nézeteimet, amelyek megelőzőleg még homályosak voltak. A forradalom, ami itt a szemem előtt folyik, már a távolból is jelentősnek tűnt, közelről azonban még érdekesebb. Igen mély benyomást tesz rám. Két hónapja, úgy érzem, egészen átalakultam. Az egész Osztrák-Németalföld erjedésben van. A lakosság szilárdan elhatározta, hogy mindent megtesz szabadsága és alkotmánya megvédése érdekében. A császár rendeleteit elvetették, s az egész ország fegyverben áll, úgy, mint 200 évvel ezelőtt… A helytartót rábírták, hogy állítsa vissza az alkotmányt. Az örömujjongás rendkívüli. Minden várost kivilágítanak, az előkelők ingyenbálokat, lakomákat adnak a népnek, mindenki sárga-vörös kokárdát visel hazafias buzgalma jeléül. Nem tudni, mit szól mindehhez a császár. Így hát az ország ellenállásra készül. A polgárok fegyveresen járkálnak, muníciót, készleteket gyűjtenek… Felemelő látvány a nemzet bátorsága, elszántsága a szabadság érdekében.”[1]

Galántai József

A „fekete nap” és Burián békekísérlete

Bécs sürgető kérésére augusztus 14–15-én újabb csúcstalálkozó jött létre Spaaban. Elhatározták, hogy ismét kísérletet tesznek a háború megegyezéses békével való lezárására: a Monarchia tesz javaslatot valamennyi hadviselő országnak – tehát mind az ellenséges, mind a szövetséges hatalmaknak – tárgyalások megkezdésére az 1916. decemberi javaslat szellemében. A németek azonban előbb a hadseregek sorait akarták rendezni, szeptember elején a Monarchiától két hadosztály átirányítását kényszerítették ki.

Lábjegyzet

  1. G. Berzeviczy, Aus den Lehr- und Wanderjahren eines ungarischen Edelmannes. Leipzig, 1897. 63–64.

Irodalom

Széchényi Ferenc útinaplója még kiadatlan. A Spaatól Ostendéig tartó utazás, mely a belga társadalom megmozdulásáról is számot ad: Magyar Országos Levéltár, P 623. Széchényi családi levéltár A család által rendezett iratok. 1.12. 9. Reisejournal vom 23. Mai 1787. pag. 95–97.