Spitzer Gerzson

A Múltunk wikiből
ZSIDÓ GYÁROSOK NYOMÁBAN ÓBUDÁN

Szabad György

A bányászat és az ipar fejlődése

A 18. században létrejött gácsi posztógyár, az óbudai Goldberger gyár, Spitzer Gerzson ottani pamutnyomó üzeme és az eszéki selyemgyár állta valamelyest a lajtántúliakkal a versenyt, anélkül azonban, hogy bármelyikük is túl tudott volna lépni a középüzem szintjén.

Katus László

A könnyűipar

A 80-as évek végén ezt a helyet még a kékfestőiparból kinőtt kartonnyomás foglalta el, elsősorban a két gyorsan fejlődő és a technikai haladással lépést tartó budapesti nagyüzem: a Goldberger és a Spitzer Gerzson-féle gyár révén.