Stomfa

A Múltunk wikiből

szlovákul Stupava, németül Stampfen

város Szlovákiában a pozsonyi kerületben a malackai járásban
Wikipédia
Coat of arms of Stupava SK.png

Bóna István

IX. századi régészeti leletek

Szláv urnatemető.

R. Várkonyi Ágnes

Művelődéspolitika Rákóczi államában

A korabeli szerény hazai ipar művészi színvonalát szívén viselő Rákóczi elrendelte, hogy a stomfai üveghutákból habán ”finomüveg-csiszoló mestereket”[1] telepítsenek a keleti országrész hutáiba.

Ember Győző

Belkereskedelem

A Helytartótanács nem tehetett mást, mint hogy a belkereskedés szabályozásával, a felmerülő jogi kérdések tisztázásával a forgalmat növelni, az annak kedvező körülményeket állandósítani, az akadályozókat eltüntetni törekedett. 1733-ban például engedélyt adott egy pozsonyi rézművesnek, hogy a stomfai bányáiban termelt vasat és rezet mindenhol szabadon árusíthassa. A megokolásban – tipikus merkantilista fogalmazásban – arra hivatkozott, hogy a vasért és rézért eddig külföldre kivitt pénz egy része az országban fog maradni.

Heckenast Gusztáv

Üveg- és kerámiaipar

Az iparág művészi jellege teszi érthetővé, hogy a holicsi manufaktúrának konkurenciát támaszthatott a habán eredetű stomfai kézműves telep.

Lábjegyzet

  1. Idézi: Borsos Béla, A magyar üvegművesség. Budapest, 1974, 64.