Stuttgart

A Múltunk wikiből
város Németországban, Baden-Württemberg tartomány fővárosa
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.
Stuttgart-Hohenheim (also known simply as Hohenheim) is a quarter of Plieningen, one of the 18 outer districts of Stuttgart. angol Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Hohenheim Palace
1907. augusztus 18–24.
A II. Internacionálé VII. kongresszusa Stuttgartban.

H. Balázs Éva

Kaunitz kancellár

Kaunitz útvonala Lipcséből Berlinbe, onnan Hannoverbe és a Németalföldre vezetett. A holland városok megtekintése után Brüsszel, Köln, a Rajna völgyén át Frankfurt, onnan tovább Nürnberg és München következett. Télidőben átkelés az Alpokon, majd közel négy hónapon át Róma, három hét az akkor átmenetileg Habsburg főség alatt álló királyság fővárosában, Nápolyban, majd Firenze, Milánó, Génua, Torino, és már francia földön Lyon. A négyhónapos párizsi tartózkodás után egy hónap lotharingiai területen, s Strassburgon, Stuttgarton és Regensburgon át vissza Bécsbe.

Mérei Gyula

A szántó-, rét- és legelőgazdálkodás

A külföldi félvas ekék közül az uradalmak behozták a Schwerz-féle (flandriai vagy hohenheimi) lengő, a Zugmayer-féle taligás és a ruhadlo-ekét, amelyet a hazai kovácsok számos változatban utánoztak.

Szabad György

Konzervatív kiegyezési ajánlat

A konzervatívok nagyszabású tervezetének legtöbb eleme korántsem volt új. Már 1849-et közvetlenül követően a birodalom újjászervezésének befolyásolására törekvő röpiratírók megfogalmazták azt a véleményt, hogy ”kibontakozás” csak a pragmatica sanctióhoz, a birodalom államjogának ”alapjához” visszatérve képzelhető el (például gr. Mailáth Kálmán), hogy a birodalmat paritást érvényesítő dualista szerkezetűvé kell tenni (Grosschmid Gábor), a közös ügyek kezelésének feladatát pedig a törvényhozó testületek által kiküldött bizottságokra kell ruházni (egy Stuttgartban megjelent röpirat névtelen szerzője).

Orosz István

Az agro- és zootechnika fejlődése

A faeke–vaseke váltásban a 70-es évekig terjedő időben nagy szerepet játszottak a fagerendelyes vasekék: a Zugmayer, a hohenheimi és a magyar Vidats márkák.

Erényi Tibor

A munkásság harca az erősödő reakció és a háborús készülődés ellen

A pártvezetőség állásfoglalása ekkortájt lényegében összhangban volt a II. Internacionálé által meghatározott alapelvekkel. Az 1907. évi stuttgarti kongresszus a baloldal, Lenin, Rosa Luxemburg és mások kezdeményezésére két alapelvet rögzített le. Először: a munkáspártoknak mindent el kell követniük a háború kitörésének megakadályozása érdekében. Másodszor: ha a háború mégis kitörne, a befejezésért folytatott küzdelmet össze kell kapcsolni a társadalmi forradalom ügyével, a háborús válság során arra kell törekedni, hogy a fennálló politikai rendszert megdöntsék, a tőkésosztály uralmának felszámolását meggyorsítsák.

Kiadványok