Szász Zoltán

A Múltunk wikiből
Az MTA köztestületének tagjai

Kovács Endre

Előszó

A dualista rendszer kialakulását és első éveit Kolossa Tibor, Tisza Kálmán 15 éves kormányzatát Szász Zoltán dolgozta fel.

Hanák Péter

Előszó

A mellékletek szerkesztője Szász Zoltán volt, szerzők mellett ő működött közre a grafikonok, a térképek és a képi illusztráció összeállításában; a térképek zömét Bereznay András, a képeket Szvoboda Gabriella gyűjtötte és technikailag szerkesztette. A képanyag történeti szerkesztése Hanák Péter elgondolásai szerint történt.

A szerzők ezúton is megköszönik Gergely Andrásnak, Köte Sándornak, Király Istvánnak (Kaposújlak), Ladányi Andornak, Németh Lajosnak, Sarlós Bélának, S. Vincze Editnek, Szabó Dánielnek, Szász Zoltánnak, Veliky Jánosnak és Vörös Károlynak, hogy előtanulmányukat, illetve készülő munkájuk kéziratát, és Kiszely Gyulának, hogy képgyűjteményének értékes darabjait rendelkezésükre bocsátották.

Műve

A konzervatív liberalizmus kora. A dualista rendszer konszolidált időszaka (1875–1890)

Egyéb művei