Szalánkemén

A Múltunk wikiből

szerbül Стари Сланкамен

falu Szerbiában, Vajdaságban, a szerémségi körzetben
Wikipédia
Stari Slankamen
1691. augusztus 19.
Badeni Lajos császári fővezér a háború legvéresebb csatájában Szalánkeménnél (Szerémség) legyőzi Köprülü Musztafa nagyvezírt; maga a nagyvezír is elesik.

Györffy György

„Aktív” külpolitika

Salamon és a hercegek Szalánkeménben összejőve határozták el Nándorfehérvár elfoglalását.

Kristó Gyula

Kereskedelem

A pannonhalmi só a Maroson és a Tiszán leúszott, Szalánkeméntől állati igaerővel vontatták a Dunán Győrig, onnan pedig szekerek vitték a sót a szentmártonhegyi kolostorba.

R. Várkonyi Ágnes

A balkáni hadjárat

  • A 100 ezer főnyi haderejével, francia hadmérnökeivel és tüzérségével 1691 augusztusában már Zimonyig előrenyomuló nagyvezír ellen Lipót császár csak mintegy 45 ezer főnyi, császári gyalogosokból, magyar, horvát és rác lovasezredekből összeszedett sereget tudott küldeni. Az augusztus 19-én Szalánkeménnél megvívott csatában 12 ezer török maradt a harcmezőn, köztük számos főtiszt és a nagyvezír. A szövetséges csapatok vesztesége 7 ezer halott és sebesült volt; itt esett el Zrínyi Ádám, Zrínyi Miklós huszonnyolc éves fia. A győzelmet úgy ünnepelhette a Habsburg-udvar, hogy a Szent Liga Magyarország nagy részét már visszafoglalta az Oszmán Birodalomtól.
  • A balkáni hadjárat és a szalánkeméni csata között eltelt három év harcai azonban azt is bebizonyították: sem a császári csapatok nem tudják megvetni a lábukat a Balkán-félszigeten, sem az oszmán hatalom nem tud Magyarországból érdemleges területet visszahódítani.