Szent Cirill

A Múltunk wikiből

Cyrill vagy Konstantin

Thesszalonika, 827 – Róma, 869. február 14.
bizánci filozófus, hittérítő, nyelvtudós, a szláv írás megalkotója, Európa társ-védőszentje, Szent Metód testvére
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Hostyn2
863
III. Mihály bizánci császárRasztiszlav kérésére – Konstantint (Cirill) és Metódot küldi a morva fejedelem székhelyére.
867
Konstantin és Metód Rómába vezető útjuk során megállnak Mosaburgban, ahol Kocel tanítványokat rendel melléjük.
869
Konstantin halála Rómában.

Bóna István

A morvák

A Karlmann felett diadalmaskodó, a morvák ellen bolgár szövetségeseivel együtt fellépő Német Lajos előtt Rasztiszlav ismét térdre kényszerült (Dowina / Dévény, 864), hűségesküjét meg kellett újítania. Hatalmának megosztására Nyitra hercegéül küldték haza Regensburgban nevelt unokaöccsét, Szvatoplukot – frank nevén Zventibaldot. A béke eredményeként engedélyeznie kellett a bajor–frank egyház további működését, ami röviddel megérkezésük után nehéz helyzetbe hozta a bizánciaktól a morvákhoz küldött görög testvéreket, Konstantint és Metódot.

Bartha Antal

A Kazár Kaganátus és a keleti szlávok szomszédságában

860–862-ben Konstantin (Cirill) utazott a kazárokhoz, aki ütközben a Krím félszigeten magyarokkal találkozott. A kagánt és előkelőit nem sikerült a kereszténység számára megnyernie.

Az ősmagyarok Levediában és Etelközben

A Cirill-legenda elmondja, hogy 862 körül Cirill a kazároktól visszatérőben a Krím félsziget tájékán magyarokkal találkozott.

Az etelközi magyarok politikai berendezkedése

A szlávok térítője, Cirill, 862-ben a kagán udvarában már zsidó hittudósokat talált.

Az V–IX. századi műveltség a sztyeppen és az ősmagyarok

Az alakulatban végzett hadmozdulatok fegyelme mögött erkölcsi tartás volt. A vezér személyes példamutatása, a személyéhez fűződő hűség, a rendíthetetlen elszántság formáltak hadat a mesterségüket értő harcosokból. Ezek a harcosok, akár a farkasok, szánalmat nem ismertek és nem kértek. A török népek hősi eposzai és mondái a pusztákon nyargaló farkasokként dicsőítették a harcosokat. Sajátos hangnemben őrizte meg a Cirill-legenda a magyar harcosok hasonló dicséretét. Azt mondja ugyanis, hogy a térítőt megpillantó magyarok farkasok módjára üvöltöttek. A legenda jámbor szerkesztője ezzel persze nem dicsérni akart, szándékolatlanul, ősi szokást őrzött meg számunkra. A török és a törökös műveltségű népek szent állatnak tartották a farkast: mondabéli ősatyáikat, a sebek borította fiútestvéreket, egy nőstény farkas nevelte fel a pusztaságban. A farkas üvöltésének utánzása a pogány harcosok fohásza és csatakiáltása volt. Kozmikus hatalom segítségét kérték zord életük súlyos pillanataiban. Bölcs Leó császár elvégezte a pogány harcosok hadierényének minősítését, amikor egybevetette a Krisztus nevével harcba szálló bizánci katonákéval. Akik az első adandó alkalommal, elhagyva a becsület mezejét, a prédára vetették magukat. A farkas ősanya hangját hallató pogány magyar harcosok a győzelemig vagy a bukásig a csatamezőn küzdöttek. – A Cirill-legendából azt is megtudjuk, hogy miután a magyarok felismerték a szent embert, nagy tisztelettel közeledtek hozzá. Hiteles története annak, hogy a térítőket tisztelettel fogadták.


A 862 előtti glagolita írás a cirillnél korábbi, és feltételezik, Konstantin (Cirill) ezt az írást vitte magával a pannoniai és moráviai szlávokhoz. Betűinek többsége a IX. századi görög minuscula másai, de néhány jel héber és szamaritánus, az írás jobbról balra halad.

Kosáry Domokos

Más hazai népek és a felvilágosodás

A szlovák nemzetiség ideológiája nem a semmiből született meg, hanem magába építette, folytatta a régebbi felfogásnak is jó néhány motívumát. A Kelet-Európa széles térségein élő, nagy szláv „nemzethez” való tartozás védekezőn büszke emlegetését, a „szláv” (szlovák) nyelv dicséretét, a szlovákok őshonos voltának hangsúlyozását, a nagymorva birodalom és Cirill s Metód legendás emlékével együtt, már jóval korábban megtaláljuk.

Arató Endre

A szlovák irodalmi és társadalmi élet kibontakozása

Papánek és Fándly történeti munkáin keresztül vezetett az egyenes út Hollý elbeszélő költeményeihez azért is, mert valamennyiben a Nagymorva Birodalom, valamint a Cirill és Metód-hagyomány kapott egyre fokozódó hangsúlyt, illetve Hollýnál költői formát.

Irodalom

Metód és Konstantin Duna vidéki szerepéről: Kniezsa István, A szláv apostolok és a tótok (Budapest 1942); valamint újabban részletesen: F. Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs, SS. Constantine-Cyrill and Methodius (New Brunswick; 1970). 863. évi eljövetelük 1100 éves fordulójáról több kiadvány emlékezett meg a részletekre vonatkozó értékes tanulmányok egész sorával: [Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart.] Acta Congressus Historiae Slavicae Salisburgiensis in memoriam SS. Cyrilli et Methodii anno 1963 celebrati (Wiesbaden, 1966); Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slawen 863–1963 (KölnGraz, 1964); Sancti Cyrillus et Methodius (Praha, 1963).