Szentbenedek

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Garamszentbenedek

románul Mănăstirea

falu Romániában, Kolozs megyében
Wikipédia
Kornis Castle in Manastirea, Cluj County 011

Makkai László

Késő reneszánsz otthonok

A legkorábbi ismert festett deszkák Erdélyben már a 16. század elején feltűnnek, még gótikus motívumokkal, a reneszánsz díszítés a 16. század második felében alakul ki, és a 17. században az egész történeti Magyarországon minden társadalmi rétegben elterjedt, úgyszólván nemzeti stílussá vált. Az uralkodó osztály ízléséből a 18. században a barokk kiszorította, de a falusi templomok kifestésében uralkodó maradt, s csak a 19. században vált mesteremberek hivatásos munkájából népi mesterkedéssé, amiben_azután el is halt. A lakóházakban a fűtés, világítás, dohányzás károsításait nemigen viselték el, de a divat változása miatt is eltűntek a „virágos reneszánsz” motívumaival kifestett deszkák és bútorok. Utolsó igényes példányaik az erdélyi szentbenedeki kastélyban nemrég pusztultak el.

R. Várkonyi Ágnes

Erdély

Erdély sokáig mellékes területnek számított a fejedelem haditerveiben. 1703 őszén a helyi felkelések Orosz Pál és Bóné András magyarországi ezredei segítségével jelentős katonai sikereket értek el, kivívták a brádi, a szentbenedeki, a boncidai győzelmeket.

Művészetek

A fejlett faiparnak korszakunkban legszebb emléke Kornis Zsigmond szentbenedeki kastélyának faragványkincse: a tölgyfából faragott, reneszánsz mintájú és barokkos süveggel ellátott oszlopok mestere Molnár Albert volt.

Irodalom

Kelemen Lajos, A szentbenedeki kastély és hímes oszlopai (Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest, 1977)