Szentiványi Ferenc

A Múltunk wikiből
Birthdate: 	1731. június 28. Birthplace: 	Liptószentiván Death: 	Died 1823. Április 15. in Verbó
Sáros vármegye főispánja, országbíró
geni

H. Balázs Éva

A vármegye felszámolása. A kerületi bürokrácia.

Haladjunk sorjában a megyecsoportokból álló kerületeken, a központ, a kinevezett biztos és az alája rendelt „volt” megyék megjelölésével: