Szepsi Korocz György

A Múltunk wikiből
Szepsi Korocz György életéhez
1612
Oppenheimben megjelenik I. Jakab angol király államelméleti munkája Szepsi Korocz György fordításában: Királyi ajándék.

Makkai László

Az erdélyi hatalmi központosítás

Rendszere programszerű abszolutizmus volt, amit alattvalóival is el akart fogadtatni. Ha valójában Machiavellit követte is, az ő „fejedelmét” nyíltan nem vallhatta eszményképének, hanem angol példára nézett. I. Jakab, a kálvinista király műve, a Királyi ajándék már 1612-ben megjelent magyarul Szepsi Korocz György fordításában, s ebben az áll, hogy „az kegyetlen és istentelen fejedelem pedig arról megismértetik, ha ki minden törvényen kívül nyargalván, nem magát az községnek, de az közönséges községet néki adottnak tartja lenni.”[1]

R. Várkonyi Ágnes

Zrínyi programja és politikája

  • Magyarországon és Erdélyben Zrínyi fellépésének idején a sajátos történelmi helyzet és művelődési viszonyok következtében is – amint láttuk – az államelméleti irodalomnak figyelemreméltó hagyománya van. Ez az irodalom a három részre széttört és a törökkel élethalálharcot vívó országban a humanista történetírás, továbbá az erdélyi és a királyságbeli politika feladataihoz kapcsolódik, miként Oláh Miklós, Kovacsóczy Farkas, Szepsi Korocz György, Milotai Nyilas István, Magyari István és mások művei tanúsítják.
  • Szepsi Korocz György Jakab angol király egész Európában nagy feltűnést keltő és nagy hatást kiváltó államelméleti műve elé írt előszavában Mátyás királyt, népének jó atyját nevezi az első olyan magyar uralkodónak, aki a kormányzás korabeli értelemben vett tudományát szem előtt tartva uralkodott.

Lábjegyzet

  1. Magyar gondolkodók. 17. század. Válogatta Tarnóc Márton. Budapest, 1979. 59.