Sepsi Laczkó Máté

A Múltunk wikiből
(Szepsi Laczkó Máté szócikkből átirányítva)

Szepsi Laczkó Máté,' vagy Szepsy, Sepsy, Szepsi

1576 – 1633
református lelkész, Lorántffy Zsuzsanna udvari lelkésze
Wikipédia

Makkai László

Nemzet és haza

Az új század nyitánya Sepsi Laczkó Máté református prédikátornak a Bocskai-felkelést indokló krónikájában olvasható, s a múlttal való szakítást hirdeti: „A magyar keresztyénség a törököt szíből gyűlölte, vele szíve szerént harcolt és semmi szövetsége vele nem volt, míg Rudolphus császár őfelsége meg nem háborította.”[1] Ettől kezdve a magyar nemzet már nemcsak a pogánnyal, hanem egyre inkább a némettel szembeszállva keresi és találja meg politikai önállóságát. A kereszténység pajzsának gondolata most már hovatovább a segítséget nem adó, sőt elnyomó keresztény szomszéd, a „német” elleni szemrehányásban nyilatkozik meg, vagy számonkérésként hangzik el azok felé, akik nem ismerik el a kereszténységnek tett magyar szolgálatokat.

Lábjegyzet

  1. ETA III. 9.

Műve