Szerafin esztergomi érsek

A Múltunk wikiből

Serafinus

†1104?
1095-1104: esztergomi érs. Szt László kir. udvari kp-ja, 1086: kancellárja
Magyar Katolikus Lexikon

Györffy György

Kálmán külpolitikája

A László idejében Magyarországra menekült Bretiszlav herceg, aki 1092-ben cseh uralkodó lett, 1099 áprilisában megjelent Regensburgban IV. Henriknél. Egyrészt azt kérte, hogy változtassák meg a cseh szeniorátusi öröklést unokaöccsei, a morvaországi hercegek kizárásával saját öccse, Borivoj javára, másrészt azt, hogy a császár iktassa prágai püspökké gyűrű és pásztorbot átadásával Bretiszlav káplánját, Hermannt. Miután ez megtörtént, Bretiszlav 1099. május 29-én a magyar határon, Uherské Hradište mellett találkozott Kálmánnal, szövetséget kötött vele, és megkérte, hogy a püspök felszentelését, ami egyébként a mainzi érsek feladata lett volna, Szerafin esztergomi érsek végezze el. Cosmas cseh történetíró beszéli el, hogy ez alkalommal Esztergomban szentelték őt is fel dékánná.

Könyves Kálmán gazdaságpolitikája és jogalkotása

A tarcali zsinat végzéseit 84 törvénycikkben összeállító Alberik (Albericus) bevezetéséből, amelyet Szerafin érsekhez intézett, megismerjük a dekrétum létrejöttének előzményeit.

Tollforgatók. A történeti irodalom megindulása.

  • Számolnunk kell emellett kezdetleges gazdasági feljegyzésekkel, az adók számbavételével is, hiszen a dézsmaszedő számadással tartozott a püspöknek, a dénáradó szedője az ispánnak, az ispánok pedig a királynak. Ilyen feladatot láthattak el a püspökök és ispánok káplánjai[1] (Kálmán törv. I. 5. §), amellett, hogy uruk nevében levelet írtak. Szerafin káplánja, a külföldi Alberik éppenséggel a törvénykönyv fogalmazásában vett részt.
  • Szent László kancelláriája még nem volt kiforrott testület, huzamosan működő tagokkal és szabályozott oklevéladással. A káplánok közül hol az egyiket, hogy a másikat bízták meg az oklevél kiállításával, 1086-ban Szerafint, 1093-ban Thimeteust, vagy maga a megadományozott egyház állított ki oklevelet (például 1102, 1111, 1113), amire a király pecsétjét helyezték.

Kristó Gyula

Egyházi társadalom

A külföldi származású Fulco Magyarországra érkezésének első időszakában Álmos herceg mellett volt, majd egyházi szolgálatba állt, előbb Seraphin esztergomi érsek, majd öt egymást követő veszprémi püspök mellett szolgált.

Lábjegyzet

  1. Závodszky, Szent István, Szent László és Kálmán törvényeinek és zsinati határozatainak forrásai 184.