Szkender pasa

A Múltunk wikiből
(Szkender temesvári pasa szócikkből átirányítva)
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme
1613
augusztus Bethlen Gábor, Szkender temesvári pasa szerdársága alatt török csapatokkal megindul a fejedelemségért.
október 23. Bethlen Gábort az erdélyi országgyűlés Kolozsvárott fejedelemmé választja. (Uralkodik haláláig, 1629-ig.)
A Bethlennel jött török csapatok, 6 ezer főnyi őrség hátrahagyásával, megkezdik az elvonulást.
1617
július 28. Bethlen Gábor ismételt portai felszólításra megindul Szkender pasa mellé Moldvába.

Makkai László

Báthori Gábor bukása

A nyugalom azonban ezután sem állt helyre, mert Szebenről Báthori továbbra sem akart lemondani. A szászok most már a Portától várták a segítséget, ahol Bethlen a fejedelem Habsburg-párti pálfordulásának hírére, s hogy valamely Ghyczy-féle szélhámos kísérletét megelőzze, maga jelentkezett a trónért. Báthori későn szánta rá magát, hogy követeket küldjön a Portára: Szkender és Magyar Ogli pasák már elindultak seregeikkel, hogy Bethlent Erdélybe kísérjék.

Bethlen és a román fejedelemségek

Szkender pasa 1616. évi moldvai hadjáratához hívtak erdélyi csapatokat, s Bethlen fel is vonult, de portai követe által bejelentette, hogy nem fog fegyvert keresztények ellen, legfeljebb békeközvetítésre hajlandó, amit valóban el is fogadtak tőle, s azután nem tőle kérték, hanem neki adtak katonai támogatást.