Társadalmi és politikai küzdelmek az 1890-es évek első felében

A Múltunk wikiből

Írta Hanák Péter

1890. március 9.
Tisza Kálmán lemondása.
1890. március 15.–1892. november 17.
Szapáry Gyula kormánya.
1890. március 20.
Bismarck bukása, Georg Leo Caprivi kinevezése kancellárrá.
1890:V.tc. A honvédségtől.
1890. április 8.
1890:XIII. és XIV. tc. A hazai iparnak állami támogatásban való részesítéséről és A hazai ipart támogató pénzintézeteknek adható állami kedvezményekről.
1890. május 1.
Május elseje első megünneplése Magyarországon.
1890. június 17.
A szász népi program módosítása (a dualista rendszer elfogadása) a nagyszebeni szász népgyűlésen (Sachsentag).
1890. június 24.
1890:XXX. tc. A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883:XXX. tc. módosítása tárgyában.
1890. július 1.
Helgolandi német–angol szerződés.
1890. július 3.
XIII. Leó levele Ferenc Józsefhez az „elkeresztelési rendelet” elfogadhatatlanságáról.
1890. október 3.
Ugron Gábor és csoportja kilép a Negyvennyolcas Függetlenségi Pártból.
1890. december 7–8.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt alakuló kongresszusa, az Elvi Nyilatkozat kiadása.
1890. december 29.
A Liga Culturală megalakítása Bukarestben.
1890.
Kiss József A Hét címmel folyóiratot indít.
Ferenczy Károly: Kavicsot hajigáló fiúk című képe.
Vaszilij Verescsagin:
On the big road (Vereshchagin).jpg
On the big road (Vereshchagin)
Napóleon visszavonulása című képe.
Pietro Mascagni: Parasztbecsület című operája.
1891. január 19–23.
A kisdedóvásról szóló törvényjavaslat képviselőházi vitája; a nemzetiségek tiltakozása az óvodai magyar nyelvoktatás ellen.
1891. január 23.
Simor János hercegprímás halála.
1891. április 9.
1891:XIII. és XIV.tc. Az ipari munkának vasárnapi szüneteltetéséről és Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetében való segélyezéséről.
1891. április 28.
1891:XV.tc. A kisdedóvásról.
1891. május 1.
Orosházán csendőrsortűz a május elsejét ünneplő munkások ellen.
1891. május 2.
Békéscsabai zendülés és csendőrvérengzés.
1891. május 6.
A hármas szövetség megújítása.
1891. május 15.
A Rerum novarum pápai enciklika kiadása.
1891. május 29.
A megyei törvényhatóságokról (a közigazgatás államosításáról) szóló törvényjavaslat képviselőházi beterjesztése, az ellene indított obstrukció kezdete.
1891. május
A romániai egyetemi hallgatók emlékirata a magyarországi és az erdélyi román kérdésről.
1891. június 21.
Battonyai zendülés.
1891. július 1.
A magyar főiskolai ifjúság válasza a román egyetemisták emlékiratára.
1891. augusztus 4.
Szapáry visszavonja a törvényhatóságokról szóló törvényjavaslatot.
1891. augusztus 16–22.
A II. Internacionálé II. kongresszusa Brüsszelben.
1891. szeptember 16.
Az Általános Munkás Betegsegélyző- és Rokkantpénztár vezetői elhatározzák, hogy visszalépnek a nyilvános politikai szerepléstől.
1891. ősz
A Szakszervezeti Tanács megalakítása.
1891. november 27.
Vaszary Kolos az új hercegprímás.
1891.
Bánki Donát szabadalmaztatja a robbanómotor karburátort.
Lóczy Lajos vezetésével elkészül Magyarország első geológiai térképe.
Oscar Wilde: Dorian Gray élete] című regénye.
Paul Gauguin 056.jpg
Paul Gauguin 056
Paul Gauguin: Tahiti asszonyok című képe.
1892. január 1.
Szózat a magyar néphez. A Függetlenségi és 48-as Párt választási felhívása.
1892. január 5.
A Nemzeti Párt megalakítása Apponyi Albert vezetésével.
1892. január 20–21.
Erdélyi román politikusok elhatározzák a Memorandum megírását.
1892. január 29.—február 3.
Országgyűlési választások.
1892. január 30.—február 10.
A Budapesti Fegyver- és Gépgyár munkásainak sztrájkja.
1892. május 14.
A valutareform képviselőházi beterjesztése.
1892. május 27.
Apponyi Albert egyházpolitikai beszéde a képviselőházban.
1892. május 28.
A Memorandumot 300 tagú román küldöttség viszi Bécsbe.
1892. július 18.
Bányászsztrájk Petrozsényben.
1892. július 25.
Az osztrák-magyar–román szerződés megújítása.
1892. július
Az ausztriai és magyarországi román egyetemi hallgatók viszontválasza a magyar főiskolai hallgatók röpiratára a magyarországi és az erdélyi román kérdésről (Replica).
1892. augusztus 2.
1892:XVII. és XVIII.tc. A koronaérték megállapításáról és A magyar korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt országok között az érme és pénzrendszerre vonatkozólag kötendő szerződésről (Valutareform).
1892. augusztus 17.
Orosz–francia katonai szerződés.
1892. október 10.
A minisztertanács a polgári házasság kérdésében leszavazza Szapáryt.
1892. október 15.
A Hentzi-szobor megkoszorúzásának terve.
1892. november 5–30.
Szerb nemzeti egyházi kongresszus Karlócán.
1892. november 6.
Szapáry lemondása.
1892. november 17.—1895. január 14.
Wekerle Sándor kormánya.
1892. november 28.
Bányászsztrájk az Osztrák–Magyar Államvasút-társaság aninai telepén.
1892. december 17.
Svetozar Hurban-Vajansky sajtópere (egyévi államfogházra ítélik).
1892. december 26.
Az MSZDP vezetősége Engelmann Pált és társait kizárja a pártból.
1892.
Gerhart Hauptmann: A takácsok című színműve.
George Bernard Shaw: Warrenné mestersége című drámája.
Émile Zola: Az összeomlás című regénye.
Heltai Jenő: Modern dalok című kötete.
Rippl-Rónai József: Nő kalitkával című képe.
Henri de Toulouse-Lautrec: Goulou érkezése a Moulin Rouge-ba című képe.
Claude Achille Debussy: Egy faun délutánja című zeneműve.
Ruggiero Leoncavallo: Bajazzók című operája.
1893. január 6–8.
Az MSZDP II. kongresszusa.
1893. január 11.
Román, szlovák, szerb nemzetiségi vezetők első koordináló konferenciája Bécsben.
1893. január 21.
Engelmann radikális szociáldemokrata csoportja A Munkás és Der Arbeiter címmel lapot indít.
1893. január 27.
Wekerle felhívása az egyházpolitikai törvényjavaslatok szabadelvű párti ellenzőihez a pártból való kilépésre.
1893. március 2.
Az Első Magyar Csavarárugyár munkásainak sztrájkja.
1893. március 23.—április 28.
Újpesti pamutipari munkások sztrájkja.
1893. április 14.
I. Sándor államcsínye Szerbiában.
1893. április 18.
Hieronymi Károly belügyminiszter betiltja az egyházi szertartásokkal összekötött politikai gyűléseket.
1893. április 26.
Az izraelita vallás recepciójáról és az állami anyakönyvezés bevezetéséről szóló törvényjavaslatok képviselőházi beterjesztése.
1893. május 17.
A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat képviselőházi beterjesztése.
1893. május 20.
Eötvös Károly és 17 társa kilép a Negyvennyolcas Függetlenségi Pártból.
1893. június 6–20.
Pécs vidéki bányászsztrájk.
1893. június 18.
Budapesten egy munkásgyűlés állást foglal az egyházpolitikai reformok, valamint az egyház és az állam teljes szétválasztása mellett.
1893. augusztus 5.—szeptember 23.
Rudolf von Merkl a közös hadügyminiszter.
1893. augusztus 6–12.
A II. Internacionálé III. zürichi kongresszusa.
1893. augusztus 13.
1893:XXVI.tc. A községi, valamint a hitfelekezetek által fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről.
1893. augusztus 31.
A Replica per Aurel C. Popovici ellen.
1893. szeptember 2.
Constanti Hungarorum pápai enciklika kiadása.
1893. szeptember 13.
Kivételes állapot bevezetése Prágában és környékén.
1893. szeptember 23.–1902. december 18.
Edmund von Krieghammer a közös hadügyminiszter.
1893. szeptember 27.
A Függetlenségi és 48-as Párt megalakítása a Justh-, Ugron- és Eötvös-féle függetlenségi csoport tagjaiból.
1893. szeptember 29.
Herman Ottó és 12 társa megalakítja az Országos Függetlenségi Pártot.
1893. október 23.
Taaffe választójogi tervezetének beterjesztése Ausztriában.
1893. november 11.
A Taaffe-kormany helyét a Windischgrätz-kormány veszi át Ausztriában.
1893. december 2.
A kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslat képviselőházi beterjesztése.
1893. december 11.
1893:XXVIII.tc. Az ipari és gyári alkalmazottaknak baleset elleni védelméről és az iparfelügyelőkről.
1893. december 27.
Az orosz–francia katonai szerződés életbelépése.
1893.
A Diesel-motor megkonstruálása.
Herczeg Ferenc: A Gyurkovics lányok című regénye.
Jókai Mór: Sárga rózsa című regénye.
Paul Gauguin: Noa Noa című könyve.
Csók István Báthory Erzsébet
Csók István: Báthory Erzsébet című képe.
Stróbl Alajos: Arany János szobra a Múzeumkertben.
1894. január 6.
Engelmann Pál és társai megalakítják Aradon a Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspártot.
1894. január 15.—február 21.
Az Omladina elleni per Csehországban.
1894. január 16.
Budapesti katolikus nagygyűlés.
1894. március 4.
Szabadelvű nagygyűlés az egyházpolitikai törvényjavaslatok támogatására.
1894. március 17.
1894:V. tc. A telepítésről.
1894. március 20.
Kossuth Lajos halála.
1894. április 2.
Kossuth Lajos temetése.
1894. április 22.
Összecsapás a tüntető munkások és a katonaság között Hódmezővásárhelyen, Szántó Kovács János letartóztatása.
1894. május 10.
A főrendiház elveti a polgári házassági törvényt.
1894. május 13.
Az MSZDP III. – egyesítő – kongresszusa, az agrárprogram elfogadása.
1894. május 17–25.
A Memorandum-per.
1894. május 19.
Sztambulov osztrákbarát kormányának bukása Bulgáriában.
1894. május 25.
1894:XII. tc. A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről.
1894. május 31.
A Wekerle-kormány lemondása.
1894. június 10.
A Wekerle-kormány újbóli kinevezése.
1894. június 18.
A Román Nemzeti Párt formális betiltása.
1894. június 21.
A főrendiház elfogadja a polgári házasságról szóló törvényjavaslatot.
1894. június 26.
A horvát Jogpárt új programjának kidolgozása.
1894. augusztus 1.—1895. április 17.
Japán–kínai háború.
1894. augusztus 13.
Tízhetes budapesti asztalossztrájk kezdete.
1894. szeptember 8–9.
Horvátországi Szociáldemokrata Párt megalakítása.
1894. nyár
A törökországi örmény felkelés kitörése.
1894. október 26.
Caprivi után Hohenlohe-Schillingfürst az új német kancellár.
1894. november 17.
Székesfehérvári katolikus nagygyűlés, a Néppárt meghirdetése.
1894. november 26.
Ugron Gábor függetlenségi csoportja kiadja antiliberális közgazdasági programját.
Wekerle az egyházpolitikai törvények szentesítéséért felajánlja kormánya lemondását.
1894. november
Kossuth Ferenc visszatér Magyarországra.
1894. december 9.
1894:XXXI., XXXII. és XXXIII. tc. A házassági jogról, A gyermekek vallásáról és Az állami anyakönyvekről.
1894. december 16.
Az Új Idők, Herczeg Ferenc lapjának megindulása.
1894. december 21.
A Wekerle-kormány lemondása.
1894. december 22.
Alfred Dreyfust bűnösnek mondja ki a francia bíróság.
1894.
Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon című könyve.
Nemzeti Szalon néven művészeti egyesület alakul.
Louis Lumiere mozgó fényképe.
  1. Reformkísérletek az 1890-es évek elején
  2. Az egyházpolitikai küzdelem
  3. A szocialista munkásmozgalom megerősödése az 1890-es évek elején


Magyarország története 1890–1918
Tartalomjegyzék A dualizmus válságának kezdetei a 19. század végénHanák Péter
Reformkísérletek az 1890-es évek elején