Talleyrand hugenotta politikus

A Múltunk wikiből

Makkai László

A keleti szövetség terve

A fantasztikus tervezgetések középpontjába a protestantizmussal rokonszenvező Lukarisz pátriárka került, akitől Léger és franciaországi hugenotta hívei, de Bethlen is, a balkáni kereszténység reformációját remélték, s aki a Portán bírt jelentős befolyásosa miatt a Habsburgok és ellenségeik diplomatái számára is fontos személyiség volt. Az angol és hollandi követek őt használták közvetítőnek, hogy a Portát a Habsburgok elleni beavatkozásra, Bethlen segítésére hangolják, az osztrák követ viszont megbuktatásán munkálkodott, ami 1638-ban, a konzervatív görögkeleti klérus segítségével sikerült is. Addig azonban fontos láncszeme volt a diplomáciai kapcsolatoknak, s Richelieu fel is használta ezt a fonalat. Rousseau és Talleyrand, Léger két francia hugenotta munkatársa ajánlkozott a svéd–orosz–török szövetség közvetítésére. Minthogy a katolikus Franciaország ilyen akciót hivatalosan nem indíthatott, az ügynökök Bethlen követeiként kezdték meg 1629-ben Moszkva, Konstantinápoly és Stockholm közti utazgatásaikat. Ennek ugyan tervezett vallási missziójuk semmi hasznát nem látta, de a svéd–orosz politikai együttműködés létrejött, és Gusztáv Adolf a német fejedelemségek Habsburg-barát tömörülése ellen indulhatott.