Tarhos

A Múltunk wikiből
község Békés megye békési kistérségében
Wikipédia
Tarhos légifotó.jpg

Bóna István

A középső bronzkor

A Marostól északra, a Tiszántúlon, keleti eredetű hatvaniOttományi elemek fölött alakult ki a Gyulavarsándi csoport. Déli eredetű vezetői telltelepeket létesítettek. A telepek mellett, saját alattvalóikkal szemben is jól védhető, különálló várakban éltek (Gyulavarsánd, Tarhos–Várdomb, Sarkad, Vésztő–Mágorhalom, Herpály, Ottomány stb.), váraikon kívül feküdtek a „körüllakók” védtelen falvai. A várakban a hódítók gerendákból ácsolt boronaházakban éltek, alattvalóik a telepeken nagyméretű nagycsaládi házakban laktak. A várakban voltak a bronzöntő műhelyek.

Györffy György

A vezérek szállásrendje és a törzsek

A hajdan Keve megyéhez tartozó torontáli részeken Tarhos falu neve idézi Árpád fia Tarhos szállását. Keve és Krassó megye területén, ahol kabar lakosság valószínűsíthető, forrásszerűen igazolható a „fekete magyarok” itt-lakása.

Irodalom

A gyulavarsándi csoport települési és társadalmi viszonyainak új megvilágítása a békési (ma: Tarhos) Várdombon végzett sok évi ásatások modern feldolgozása: J. BannerI. Bóna, Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés (Fontes Archeologica Hungarica Budapest, 1974).