Theodorus avar kagán

A Múltunk wikiből
†805 eleje
avar kagán (804–805)

NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET - IV. KÖTET: A NÉPVÁNDORLÁS KORA – AZ ISZLÁM - VI. RÉSZ: AVAROK - XLII. FEJEZET. Avarország bukása. - 1. Nagy Károly első hadjárata.(788–791.)

Bóna István

A kelet-magyarországi avarság pusztulása

A feliratok és keresztek keletkezése késő avar előkelők (zsupánok), avar kagánok körében végzett nem hivatalos bizánci missziós tevékenységgel állhat kapcsolatban, amelyről egyébként a nagyszentmiklósi kincs három csészéjét leszámítva keveset tudunk. Az egyetlen halvány utalás a 804-ben már keresztényként frank területre menekülő avar kagán (kapkan) bizánci keresztény neve: Theodorus.

Etnikai viszonyok

804 késő őszén váratlan menekülők jelentek meg az Oriens területén, nem kisebb személyiség, mint a hajdani avar birodalom ura, a kagán, övéivel és előkelőivel (optimates). A keresztény Theodorus kagán és pogány kísérete a szláv és bolgár ellenség elől futott; menedéket kértek. Károlyt nyilván meglepte hajdani hatalmas ellenfelei utódjának hódolata, visszaállította uralmát a CarnuntumSavaria határvonaltól keletre élő pannoniai avarság, tehát a tudun felett is. A következő év elején elhunyt Theodorus helyébe az avar előkelők az avarság „ősi szokása és szertartása szerint” utódot választottak. Az új kagánt a Fischa folyóban Ábrahám névre keresztelték, csak ezután kérte és nyerte el Károly jóváhagyását a kagáni méltósághoz (805).

Német Lajos uralomra jutása után a szláv és avar vazallus fejedelemségeket egyaránt felszámolták, az avar kagánokról Theodorus (804–805), Ábrahám (805–), Izsák? (811) után mindenesetre nem hallunk többé.