Thordai János

A Múltunk wikiből

névvariáns: Tordai János

Torda, 1597? – Kolozsvár, 1636. január 13.
unitárius lelkész, fordító, tanár
Wikipédia

Makkai László

Udvari iskola

Az európai korszellem áramlatai a 17. század elején az újsztoikus rezignáció foszlányait sodorták Magyarországra, ennek jegyében magyarítottak a már említett antik ihletésű Udvari schola mellett egy egész sor régi és új moralizáló művet, mint Epiktétosz és Erazmus Enchiridionjait (Thordai és Salánki), Guevara Fejedelmek óráját (Draskovich és Prágai), Ziegler Az legfőbb jóról (Szenci Molnár), Lipsius Az állhatatosságról című munkáját (Laskai), ezzel függ össze Seneca katolikus reneszánsza (Kéry). Mindez azért történt, hogy az elvadult hazai erkölcsöket szelídítsék, és az élet követelte feladatok önkéntes vállalására buzdítsanak.

Irodalmi stílusok és műfajok

Ugyancsak a század első harmadában készült el Thordai János unitárius zsoltárfordítása, nemegyszer Szenciénél nagyobb művészi igénnyel, de sokkal kevésbé gördülékenyen.