Tirnovo

A Múltunk wikiből

bolgárul Велико Търново, angolul Veliko Tarnovo

city in north central Bulgaria and the administrative centre of Veliko Tarnovo Province
angol Wikipédia
Collage of views of VT G

Kristó Gyula

Imre és III. László

A pápai követ október 15-én ért Tirnovóba, a második bolgár állam fővárosába, s ott Kalojant királlyá koronázta.

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

1213 végén vagy 1214 elején magyar követek jelentek meg Boril székhelyén, Tirnovóban, hogy Boril leányát eljegyezzék II. Endre fiával, Bélával. Boril leányának további sorsáról nincsenek adataink. Minden bizonnyal e leány hozománya volt az Al-Dunától közvetlenül délre elterülő vidék, Belgrád és Barancs körzete, amely 1203–1213/1214 között Bulgáriához tartozott, de amely a későbbi években — így Barancs 1217-ben — már magyar fennhatóság alatti területként tűnt fel.

Sinkovics István

Uralmi válság Erdélyben

Mindkét fél tudta azonban, hogy ez csak fegyverszünet, ezért Mihály a balkáni kereszténység megnyerésévei próbált bázist teremteni törökellenes szabadságharca folytatásához. Ehhez támaszt a görögkeleti klérusban talált, melyet Havasalföldön birtokadományokkal támogatott, balkáni üldözöttjeinek, ezek közt is a nagy tekintélyű Dionyziosz Rally tirnovói metropolitának menedéket adott, sőt a görögkeleti egyház fő védnökének tekintett orosz cárhoz kétszer is elküldte egy-egy követét, hogy segítséget, szükség esetén menedékjogot kérjen.