Tulln

A Múltunk wikiből

Tulln an der Donau

az osztrák Alsó-Ausztria szövetségi tartomány tullni kerületének központja
Wikipédia
AUT Tulln an der Donau COA.svg

Bóna István

A langobardok

A gepida szövetségre támaszkodva, a menekülő herulok nyomában a langobardok átkeltek a Dunán. Megszállták a Tullntól nagyjából Budapest környékéig terjedő Duna-szakaszt, egyes csoportjaik pedig kezdtek behatolni Észak-Pannonia területére, nagyjából a Balaton vidékéig.

Nagy Károly 791. évi hadjárata

A Karoling-birodalom szent háborúja mégis váratlanul érte az avarokat. 791. augusztus 23-án az itáliai frank sereg Johannes istriai herceg vezetésével az Juli-Alpokon át váratlanul betört az avar birodalomba. Az avar haderő emiatt a hátországban várakozott, és védtelenül hagyta az Ennstől a Bécsi-erdőig terjedő gyepűt.

A Karoling-birodalom korábban ilyen mértékben és számban össze nem vont seregei Regensburgban gyülekeztek, majd szeptember 5-én érték el az Enns folyót, az avar birodalom határát. Támadásuk azonban mindaddig késlekedett, körülbelül szeptember középső harmadáig, amíg az itáliai sereg néhány napos látszattámadásának sikeréről nem értesültek. A Karoling-sereg tehát túl későn indult ahhoz, hogy mélyen be tudjon hatolni az avar birodalom belsejébe. A Duna déli partján, Károly vezetésével, az austrasiai és neustriai frankok, valamint az alemannok, a folyó északi partján a ripuári frankok, szászok és türingek vonultak. A két sereg közti összeköttetést, legalábbis egy darabig, a bajorok hajói biztosították. Fél Európa vonult az avarok ellen!

A Karoling-seregek ellenállás nélkül áthaladtak a gyepűn. A fősereg a Bécsi-erdőnél (Cumeoberg, Mons Comagenis) találkozott az avarokkal, a mai Tulln és Zeiselmauer között. Az avar könnyűlovasság számára alkalmatlan, hegyes-völgyes, erdős terepen a kiválóan felfegyverzett, évtizedes háborúkban megedzett, sokszoros túlerőben levő Karoling-sereg rövid harc után győztesként került ki a küzdelemből. Győztesként, de nem veszteségek nélkül. Az áldozatok közt volt Sindpert regensburgi püspök és Angilramm metzi érsek, Nagy Károly palotakáplánja (szeptember 25.). Maga Károly Regensburgban felövezett fiát, a későbbi Jámbor Lajost a csata után hazaküldte.

IX. századi régészeti leletek

A IX. századi Kárpát-medence a régészeti lelőhelyek alapján
név megjegyzés
Tulln lelőhely griffes–indás lelettel, IX. századi avar–szláv temető

Györffy György

István trónjának biztosítása

A dinasztikus házasság, a középkori békekötés elterjedt formája megkövetelte a vitás területi kérdések rendezését is, úgyhogy ehhez az alkalomhoz kell kötnünk a Ostarrichi és Magyarország határának a Lajta és Morva vonalán való kijelölését. Aligha független ettől, hogy az első császári adomány Tulln körül 998-ban, a Bécsi-medencében pedig 1002-ben kelt.

A keresztes hadjárat

Gottfried 10 000 lovasból és 30 000 gyalogból álló serege szeptember 20-án ért el a Bécs előtt fekvő Tullnhoz; a herceg innen követséget küldött Kálmán királyhoz.