Vági István

A Múltunk wikiből

Стефан Францевич Ваги

Nagykőrös, 1883. július 24. – Szovjetunió, 1938. augusztus 13.
ács, szociáldemokrata, később kommunista politikus, mozgalmár
Wikipédia

Hajdu Tibor

A Clemenceau-jegyzék. Az északi hadjárat mérlege.

A Vörös Hadsereg június 10-én tetőzte be győzelemsorozatát: a MÉMOSZ-zászlóalj, élén Vági Istvánnal, bevonult Bártfára, az 5. hadosztály heves harc után elfoglalta Rozsnyót. A Vörös Hadsereg északon elérte Galícia, vagyis az új Lengyelország határát.

Az ellenforradalmi lázadások új hulláma

Figyelemre méltó, hogy a frontcsapatok tisztikara nem törekedett lázadásra vagy azok támogatására. Ebben döntő része volt a katonák forradalmi szellemének, Münnich, Karikás, Vági, Szántó és más politikai megbízottak határozottságának, de bizonyos nemzeti felelősségtudatnak, a szemben álló ellenség ismeretének is.