Várady Gábor

A Múltunk wikiből
Máramarossziget, 1820. november 11. – Máramarossziget, 1906. november 12.
honvéd ezredes, később politikus, országgyűlési képviselő, ügyvéd
Wikipédia
Portréja a Vasárnapi Ujságban
1861. június 7.
A képviselőház nemzetiségi vitájának kezdete.
1861. június 12.
Az országgyűlés elfogadja Várady Gábornak a feliratot módosító indítványát.
1861. június 24.
366 fiatal pesti értelmiségi szolidaritási felhívása „Olaszország ifjúságához”.
1861. június 30.
Az uralkodó megtagadja a „felségsértő” felirat átvételét.
1861. július 5.
Az országgyűlés elejti a Várady-féle módosítványt.

Szabad György

Az államjogi vita és következményei

Az öncsonkítás meggyorsította mintegy két tucat „szélsőbaloldali” képviselő különválását. A csoportjukhoz tartozó Várady Gábor az önleszavaztatás keltette visszatetszést kihasználva terjesztette elő és fogadtatta el – Deák minden tiltakozása ellenére – a képviselőház többségével nevezetes módosítványát. Ez a feliratot megfosztva annak kilátásba helyezésétől, hogy követelései elfogadása esetén az országgyűlés kész az uralkodó trónigényének elismerésére, alkalmas volt arra, hogy megakadályozza egy esetleges alku létrejöttét. A módosítás elérte közvetlen célját, Ferenc József a felségsértőnek tekintett felirat átvételét is megtagadta.

Az országgyűlés feloszlatása

A feliratot radikalizáló országgyűlési többség jelentős részének eltökéltsége a mind kedvezőtlenebbnek ítélt kül- és belpolitikai fejlemények közepette ingatagnak bizonyult. Ezért is tudta elérni a TiszaPodmaniczky-csoport, elhallgatva Kossuth és visszaverve a „szélsőbaloldali” Böszörményi László tiltakozását, hogy a határozatiak zöme is hajlandó legyen a bécsi elutasítás nyomán a Várady-féle radikalizáló módosítvány elejtésére, a felirat Deák által fogalmazott szövegének helyreállítására.

Műve

Várady Gábor, Szavojai Jenő hadjárata, 1716–1717 (Hadtörténelmi Közlemények 1894)

Irodalom

Szilágyi István, Várady Gábor országgyűlési levelei 1865–1868. I–II. (Pest, 1871);