Várkonyi Ágnes

A Múltunk wikiből

R. Várkonyi Ágnes, Ruttkay Kálmánné

Salgótarján, 1928. február 9. –
történész, művelődéstörténész, egyetemi tanár
Wikipédia

Ember Győző

Előszó

Az első rész túlnyomóan R. Várkonyi Ágnes, a második Ember Győző, a harmadik H. Balázs Éva munkája, de az agrártörténeti fejezeteket Wellmann Imre, a bányászat- és ipartörténeti fejezeteket Heckenast Gusztáv írta mindhárom részben, a második és harmadik rész művelődéstörténetét Kosáry Domokos, a második rész társadalomtörténetét Vörös Károly, s ugyanő írta meg a harmadik részben az úrbérrendezést.

Művei

Országegyesítő kísérletek (1648–1664)

Gazdaság és társadalom a XVII. század második felében (1648–1686)

A török háború Bécstől Budáig (1683–1686)

A Habsburg-abszolutizmus berendezkedése Magyarországon (1686–1703)

A társadalom a 17–18. század fordulóján. Társadalomfejlődés és országegység

Az országos ellenállás kibontakozása

„ad pacem universalem” vagy „fegyver által való meggyőzetés”

Fejlődési alternatívák harca (1703–1711)

Egyéb művei