Vásárhelyi Pál

A Múltunk wikiből
Szepesolaszi, 1795. március 25. – Pest, 1846. április 8.
vízépítő mérnök
a Tisza szabályozásának mérnöke
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Barabás Miklós: Vásárhelyi Pál (litográfia)
1845. június 8.
Vásárhelyi Pál benyújtja tervezetét a Tisza szabályozásáról.

Mérei Gyula

Az Erdélyi Nagyfejedelemség külkereskedelme 1790–1848

A Vaskapu szikláinak áttörése, az ezzel kapcsolatos építkezések – Széchenyi nagyszabású kezdeményezése ellenére, a bécsi haditanács és a területre illetékes határőrvidéki hatóságok ellenállása miatt – alighogy megindultak Vásárhelyi Pál tervei alapján, már 1837-ben megrekedtek.

Vörös Károly

Széchenyi válsága

A helytartótanács ugyanis már 1833-ban megindította és 1844-ig el is végezte a Tisza folyásának műszaki felvételét; Vásárhelyi már ennek alapján kapta meg a megbízást a szabályozás terveinek elkészítésére. Széchenyi ezeknek, a Tisza minél gyorsabb lefolyását biztosítandó annak hosszát átvágásokkal mintegy egynegyed részével lerövidítő terveknek a végrehajtására 1846-ban létrehozta a Tiszavölgyi Társulatot mint a szabályozásban érdekelt birtokosokból már összeállt, egyelőre 8 regionális ármentesítő társulat központi hatóságát. Magát a munkát a társulatok által az érdekeltségükbe vont 1 millió 670 ezer kat. hold után fizetendő mintegy 7,5 millió forintos hozzájárulásból kellett volna elvégezni, de érdemi megindítása legalább 1 milliós államkölcsönt igényelt. Széchenyi azonban ezt az összeget még Apponyi támogatásával sem kapta meg. A végrehajtásban ennek és Vásárhelyi váratlan halálának ellenére is Széchenyi rendkívüli energiát és szervezőkészséget tanúsított. A munka már 1846-ban Paleocapának, a kor Vásárhelyi tervei felülvizsgálatára szakértőként meghívott nagy vízépítőjének átvágások helyett töltések építését előtérbe állító javaslata alapján megindult: másfél év alatt mintegy 2 millió 164 ezer méter töltést építettek meg.

A tudományok

A matematika a maga szakmai eredményeivel legközvetlenebbül a korszak (különben a hazai gazdasági bázis természetéből következőleg még igen kezdetleges) műszaki tudományosságát fogja befolyásolni: jelentősebben annak is csupán egyetlen, hazai viszonylatban már ekkor is valóban magas színvonalon kifejlett ágában, a vízépítésben. Vásárhelyi Pál, Gáthy István, Beszédes József és a kor más nagy magyar vízmérnökei e munkálatok tervezése kapcsán nagyban támaszkodtak a magas matematikára, sőt Vásárhelyi a vízáramlás szabályszerűségeinek tanulmányozása során jelentős elméleti eredményekhez is jutott.

Katus László

Vízépítés

A Tisza szabályozása az 1840-es években indult Széchenyi István kezdeményezésére, Vásárhelyi Pál tervei szerint.