Vörös Károly

A Múltunk wikiből

Ember Győző

Előszó

Az első rész túlnyomóan R. Várkonyi Ágnes, a második Ember Győző, a harmadik H. Balázs Éva munkája, de az agrártörténeti fejezeteket Wellmann Imre, a bányászat- és ipartörténeti fejezeteket Heckenast Gusztáv írta mindhárom részben, a második és harmadik rész művelődéstörténetét Kosáry Domokos, a második rész társadalomtörténetét Vörös Károly, s ugyanő írta meg a harmadik részben az úrbérrendezést.

Kovács Endre

Előszó

A korszak gazdasági és társadalmi fejlődését Katus László és Orosz István, a művelődés helyzetét Vörös Károly, a nemzetiségi kérdés alakulását Katus László ismerteti. Az időrendi áttekintést Somogyi Éva, a mutatókat Bojtár Anna készítette. A térképeket Spira György, Orosz István, Bereznay András és Katus László, a grafikonokat Katus László és Orosz István tervezte. A képanyagot – részben a szerzők javaslatai alapján – Szvoboda Gabriella és Pók Attila gyűjtötték, tartalmilag Katus László, technikailag Szvoboda Gabriella szerkesztette.

A szerzői kollektíva köszönetét fejezi ki a kötet lektorainak – Urbán Aladárnak, Sándor Pálnak és Vörös Károlynak, a kézirat nyilvános vitájában felszólaló kollégáknak, a kész kéziratot átnéző Bölöny Józsefnek, valamint az Akadémiai Kiadó szerkesztőjének, Bojtár Annának, hiszen a kötet az ő javaslataik és közreműködésük segítségével nyerte el végleges, kiadásra alkalmas formáját.

Hanák Péter

Előszó

A szerzők ezúton is megköszönik Gergely Andrásnak, Köte Sándornak, Király Istvánnak (Kaposújlak), Ladányi Andornak, Németh Lajosnak, Sarlós Bélának, S. Vincze Editnek, Szabó Dánielnek, Szász Zoltánnak, Veliky Jánosnak és Vörös Károlynak, hogy előtanulmányukat, illetve készülő munkájuk kéziratát, és Kiszely Gyulának, hogy képgyűjteményének értékes darabjait rendelkezésünkre bocsátották.

Művei

A társadalmi fejlődés fő vonalai

A társadalom az életmód tükrében

Az úrbérrendezés

A magyarországi társadalom (1790–1848)

Az abszolutizmus és a rendiség konfliktusának kiújulása (1812–1830)

A magyar reformellenzék harca a polgári átalakulásért (1840–1847)

A magyarországi németek

A magyar nép kulturális élete

A magyarországi németek művelődése

Forradalom előtt (1847–1848)

A művelődés

Egyéb művei