Vastag Károly

A Múltunk wikiből

II. Károly vagy Kövér Károly

keleti frank király 
839. június 13. – 888. január 13. 

Keleti Frank Királyság (mint II. Károly), Itália és Nyugati Frank Királyság királya (mint III. Károly, de „francia” királyként II. Károly) és III. Károly néven római császár. Alemannia ura lett 876-ban, 879-ben pedig bátyja, Karlmann lemondása után Itália királya. 881-ben koronázták császárrá, így örökölte bátyja, Ifjabb Lajos földjeit, aki előző évben egyesítette az egész Keleti Frank Birodalmat (a mai Németország). Unokaöccse, II. Karlmann nyugati frank király halála után megörökölte a nyugati frank trónt is (a későbbi Franciaország trónját). 884. december 12-ei trónralépésével saját kezében egyesítette az egész Frank Birodalom területét.

Wikipédia

Bóna István

A Karoling Pannonia

Hogy az Oriens és Pannonia felett ki uralkodott, sokszor nehéz eldönteni. 876–880 között hivatalosan Karlmann, majd az Ifjabb Lajos, Német Lajos középső fia. Harmadik testvérük, Károly (III. Vagy Vastag Károly) névleges főuralmától kezdve (882) a valóságos hatalmat Karlmann fia, Arnulf tartotta kezében 882-től egészen 899-ben bekövetkezett haláláig.

A morvák

Szvatopluk 883. és 884. évi pannoniai betörései az önállóskodó trónörökös, Arnulf országrészét sújtották. A Duna északi oldaláról kiinduló pusztító morva hadjáratok nyomában a Rábától keletre elterülő, délen a Dráváig terjedő vidék, egykorú híradások szerint, pusztasággá vált. A mindkét alkalommal körülbelül két hétig tartó dúlás és gyilkolás után Szvatopluk seregével együtt visszatért az „övébe”, hangsúlyozottan: Duna feletti országába. Hogy mennyire nem hódításról volt szó, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy Szvatopluk második hadjárata évében újabb hűségesküt tesz Vastag Károlynak, amelyben megfogadja, hogy soha többé nem háborítja birodalmát. A király kívánságára 885-ben, a bajor főnemesség jelenlétében ünnepélyesen békét köt Arnulffal, Pannonia urával is, amelyet mindkét fél hét éven át megőriz.

Irodalom

A háború végén megjelenik Pannonia nyugati határán III. Károly császár. Szvatopluk, nagyjaival együtt, elébe siet, újabb hűségesküt tesz, és megfogadja, hogy Károly életében soha többé nem hatol be ellenséges szándékkal a birodalomba. Nyilván a császár kényszeríti a béke ünnepélyes helyreállítására Arnulffal, amelyre a következő esztendőben, Bajorország nagyjainak jelenlétében kerül sor: "Pax in Oriente inter Arnolfo et Zwentibaldo ... iusiurando constare firmatur" (Annales Fuldenses a. 885).