Velem

A Múltunk wikiből

németül Sankt Veit

község Vas megyében a kőszegi kistérségben

Wikipédia

HUN Velem COA.jpg

Bóna István

Áttekintés az őskori régészeti lelőhelyekről

  • Korai vaskor
Hallstatt-kultúra
Sághegy, Sopron(–Várhely), (Nagyberki–)Szalacska, Vaskeresztes, Velem
  • Késői vaskor
Kelta oppidumok
Báta, Bükkszentlászló, Esztergom, MunkácsMunkács]] / Mukacsevo, Pécs–Makárhegy, Regöly, Sopron, Szalacska, Szanda(-Várhegy), Százhalombatta, Velem(–Szent Vid-hegy)

A késő bronzkor

Az élet először a Dunántúlon és a Pest megyei dombvidéken lendült fel. A területet a hatalmas közép-európai urnamezős kultúra népe szállta meg, és magába olvasztotta a késő halomsíros elemeket. Az új lakosság nem folytatja a hagyományokat, új telepeket létesít, új temetőket nyit. Települési súlypontjuk is más, az Érdtől lefelé, a Duna mellékén húzódód löszvidék például nem vonzotta őket. A lakosság vezető rétege lapos dombtetőkre épített, nagy kiterjedésű telepeken összpontosult, „falusi” népességük vizektől védett vagy magaslati falvakban élt. A Váli kultúrának is nevezett dunántúli urnamezős csoport telepei csakhamar új, középeurópai típusú művelődés központjai lesznek. E törzsi központokat gyakran több kilométer hosszú, 5–10 méter magas földsáncokkal veszik körül (Vál, Lengyel, Regöly, Érd, Sághegy, Velem–Szent Vid-hegy stb.). A sáncokon belül mozgalmas élet folyt. – Velem (Szent Vid-hegy) telepe a környék réz- és antimonlelőhelyei révén közép-európai jelentőségű bronzműves központtá fejlődik, termékeit több száz kilométer távolságba szállítják. A nagy telepeken lassan új arisztokrácia alakul ki, az előkelők korong alakú arany ruhadíszeket, aranydiadémot viseltek, kardjuk tokját aranyveretek borították (Sághegy, Velem–Szent Vid-hegy), asztali készletük aranycsészékből állt (Angyalföld).

A Dunántúl korai vaskora

Megfelelő kutatások hiányában egyelőre nem ismerjük a dunántúli Hallstatt-kultúra kialakulásának folyamatát, helyi vagy idegen eredetének bizonyítékait. Az urnamezős kultúra biztosan az egyik népi alapja volt, a késő bronzkori erődített telepek egy részén (például Sághegy, Velem–Szent Vid-hegy) a Hallstatt-korszakban is folytatódott az élet.

IX. századi régészeti leletek

A IX. századi Kárpát-medence a régészeti lelőhelyek alapján
név megjegyzés
Velem IX. századi Karoling régészeti lelőhely

Irodalom