Veliky János

A Múltunk wikiből
„AZ EMBER A SAJÁT ÚTJÁN HALAD, A SAJÁT KÉRDÉSEIT TESZI FÖL…”. Interjú Veliky János történésszel

Hanák Péter

Előszó

A szerzők ezúton is megköszönik Gergely Andrásnak, Köte Sándornak, Király Istvánnak (Kaposújlak), Ladányi Andornak, Németh Lajosnak, Sarlós Bélának, S. Vincze Editnek, Szabó Dánielnek, Szász Zoltánnak, Veliky Jánosnak és Vörös Károlynak, hogy előtanulmányukat, illetve készülő munkájuk kéziratát, és Kiszely Gyulának, hogy képgyűjteményének értékes darabjait rendelkezésünkre bocsátották.

Művei