Verpelét

A Múltunk wikiből
város Heves megye egri kistérségében
Wikipédia
HUN Verpelét COA

Sinkovics István

Országos pusztulás, helyi ellenállás

Szeptember közepén öt vármegye követei jelentek meg a miskolci gyűlésen. Várday, Bebek János és a vármegyei követek a török portyázóktól veszélyeztetett területen fekvő Verpelétet jelölték ki táborhelyül, és újabb felhívásban emberek, felszerelés és ágyúk küldését sürgették. Kapcsolatban álltak Szapolyai Jánossal, aki azt ígérte, hogy az erős és felszerelt sereggel hamarosan meg fog érkezni. A vajda vé­gül is nem ment el Verpelétre, de nem nézte teljesen tétlenül a török csapa­tok visszavonulását.

Spira György

Dembiński kudarca Kápolnánál

Minek folytán seregének egy része február 26-án már a Tarna mentén helyezkedett el, csapatainak zöme viszont ekkor még egy-két napi járóföldre tanyázott innen, s ezért a Tarna völgyében rendkívül hosszan elnyúló – Káltól Kápolnán át egészen Verpelétig terjedő – arcvonalon rendkívül széttagoltan felsorakozó honvédhadosztályok az adott ponton nemcsak nem rendelkeztek erőfölénnyel, hanem nagyon is alárendelt helyzetben voltak, mikor Windisch-Grätz Gyöngyös felől közeledő csapatai 26-án délben váratlanul beléjük ütköztek.

És az ütközet első napján a keményen verekedő honvédek nagyjából ennek dacára is megvédték állásaikat. A következő nap felvirradtakor azonban Verpelétnél a helyszínre érkező Schlik-hadtest is belevetette magát a harcba, s ezt követőleg a császáriaknak erőfölényük érvényesítésével immár sikerült behatolniuk Kápolnára.