Vetési István

A Múltunk wikiből

Makkai László

A fejedelmi hatalom gyakorlata és elmélete

A fejedelmi hatalomról ugyanúgy vélekedett, mint Bethlen; a rendi szabadságok formai tiszteletben tartásával tudatosan abszolutista volt. Nyilván egyetértett Vetési István mezőtúri prédikátorral, aki 1631-ben Lipsius Politicájának IV. könyvét a fejedelemhez intézett levelében kivonatolva, a következő tanácsokat adta neki: „A birodalomnak azért formája kévántatik, 1. hogy keménységgel legyen, 2. állhatatossággal, 3. hogy a fejedelemhez kapcsoltatott légyen … mert felette szép dícséretire és hasznára vagyon az fejedelemnek, mikor mindeneknél nyilván vagyon, hogy ő egyedül az, akitől az többi mindnyájan függenek.”[1]

Lábjegyzet

  1. Magyar gondolkodók, 17. század. Válogatta Tarnóc Márton, Budapest, 1979. 125, 127.

Műve

Vetési királytükre új kiadásban: Tarnóc Márton, Magyar gondolkodók, 17. század (Budapest, 1979).

Irodalom

Tarnóc Márton, Egy ismeretlen magyar nyelvű államelméleti munka (Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. – Vetéssi István Lipsius átdolgozásáról).