Viktor Weber von Webenau

A Múltunk wikiből

teljes nevén Viktor Maria Willibald Weber Edler von Webenau, magyarosan Webenaui Wéber Győző

Neuhaus, 1861. november 13. – Innsbruck, 1932. május 6.
a császári és királyi haderő tisztje,
az első világháborúban a 47. gyaloghadosztály parancsnoka
Wikipédia

Galántai József

Bulgária kapitulációja és a Monarchia békekérése

Október 4-én – a német és a török kormány eljárásához hasonlóan – Burián is jegyzékkel fordult az Egyesült Államok elnökéhez. Azonnali fegyverszünetet és közvetlenül csatlakozó béketárgyalásokat javasolt a wilsoni pontok elfogadása alapján. Egyúttal összeállították a fegyverszüneti bizottságot is: az olasz arcvonalra Weber tábornok, a balkáni arcvonalra Laxa tábornok vezetésével. A fegyverszüneti küldöttségek azonban hiába várták a kedvező választ.

A hadsereg összeomlása és fegyverletétele

A fegyverszüneti bizottság, melyet Weber tábornok vezetett, október 30-án átment az arcvonalon és október 31-én jutott el Padovába, az olasz főparancsnokság hadiszállására. Ezen a napon az uralkodó utasítására az adriai flottát átadták a zágrábi nemzeti tanácsnak, a dunai flottát pedig a magyar kormánynak.

Október 31-én Párizsban az antant Legfelsőbb Haditanácsának ülésén megállapodtak az Ausztria-Magyarországnak szánt fegyverszüneti feltételekben, november 1-én átadták Webernek, aki Bécsből nyert felhatalmazás alapján november 3-án aláírta azokat. Az egyezmény előírta az osztrák–magyar hadsereg leszerelését – maximum 20 békeállományú hadosztályt tarthatott fegyverben –, a háború kezdete óta elfoglalt területek, valamint a Monarchia egyes déli részeinek kiürítését; az antant csapatainak szabad útvonalat biztosított mindenütt és jogot a stratégiai pontok megszállására; a német csapatok elvonulására 15 napot engedélyezett, azon túl internálásukat írta elő. A fegyverszüneti egyezmény pótjegyzőkönyve határozta meg az életbe lépés időpontját: november 4-én délután 3 órában.