Villanova

A Múltunk wikiből

Wikipédia – Italikus művészet

Bóna István

A Dunántúl korai vaskora

Az i. e. VII. század elejétől kezdve a Dunántúl nyugati és északi részeire, valamint a Duna túlpartján fekvő, szlovákiai Kisalföld délnyugati felére a közép-európai Hallstatt-kultúra keleti ága terjeszkedett ki; e nagy körön belül a Nyugat-, Észak- és Közép-Dunántúl Ausztria szomszédos keleti felével együtt alkotott egységes csoportot. A keleti Hallstatt-kultúrában az itáliai (etruszk) Villanova-kultúra erős hatásai figyelhetők meg. Alpesi, szlovákiai és dunántúli csoportjai az északkelet-itáliai venétek közvetlen érintkezési területéhez tartoztak. Maguk az itáliai vaskori kultúrák az i. e. VIII. századi görög gyarmatosítás nyomán virágzottak fel.