Vilmos grammatikus

A Múltunk wikiből

Kristó Gyula

Iskolaügy

1111-ben Vilmossal, a nyitrai káptalan gram­ma­ti­ku­sá­val, 1205-ben egy esztergomi iskolamesterrel (magister scolarum) találkozunk.