Vlagyimir

A Múltunk wikiből

oroszul Влади́мир, angolul Vladimir

city in Russia, located on the Klyazma River, 200 kilometers (124 mi) to the east of Moscow along the M7 motorway
Angol Wikipédia
Vladimir COA (1781).png

Bartha Antal

A magyar őshaza

A vlagyimir–szuzdali orosz fejedelemség a létfontosságú volgai vízi út és kereskedelem megszerzése érdekében az 1220-as évek elejéig több hadjáratot vezetett a Volgai Bolgária jobb parti része ellen. A Volga jobb partján fekvő városok a háborús cselekmények következtében elnéptelenedtek. Igaz, az 1230-as évek elején, a vlagyimir-szuzdali fejedelemség és a Volgai Bolgária között a tatárok ellen laza szövetségi kapcsolat létesült. Azt azonban az oroszok nem tűrték, hogy a Volga-jobbparti bolgár városok, egyben tekintélyes erődök újjáépüljenek. Az ásatások kezdeti adatai is megerősítik, hogy a XIII. század első harmada folyamán a jobb parti városokban alig pislákolt az élet.

A kora vaskori társadalom, i.e. VII. – i.sz. III. század

A fejlett merják és muromák a XI–XII. században a területükön szerveződő vlagyimir-szuzdali orosz fejedelmi hatalomnak ellenszegültek. A zaklatott állapotok miatt a Kijevi Oroszországból jelentős tömegben odavándorló oroszokkal való összeolvadásukat az orosz telepesekéhez hasonló műveltségi szintjük tette lehetővé. Hagyományaik és kultúrájuk az orosz népi műveltséget gazdagította, és europid embertani alkatuk az ott élő orosz népesség lényeges összetevőjét képezi.

A tatárok útja Vereckéig

A tatárok való­ban a vizek befagyására vártak, s 1237-1238 telén, a befagyott folyókon át meg­in­dították támadásukat az orosz feje­delemségek ellen. Elsőként a rjazanyi feje­de­lem­ség került a mongolok kezére, maga Rjazany pár napi ostrom után 1237. decem­ber végén elesett. A Moszkva környéki dúlások után a tatárok Vlagyimir ellen vonul­tak, s elkeseredett ostrom után mind Vla­gyimirt, mind Szuzdalt elfoglalták. Jurij Vszevolodovics vlagyimir-szuzdali nagyfejedelem 1238. március elején a Szity folyó­nál csatát vesztett a mongolok ellenében, seregét a mongolok felmorzsolták, s elö­zönlötték a fejedelemséget.