Walter Leslie

A Múltunk wikiből
Fetternear House, Aberdeenshire, 1607 – Vienna, 4 March 1667
Scottish Soldier and diplomat
angol Wikipédia
Walter Leslie

R. Várkonyi Ágnes

A három állam

A vasvári békét ratifikáló Walter Leslie gróf portai követsége 1 millió forintnál többet emésztett fel, vagyis messze meghaladta a magyarországi végvárrendszer teljes évi ellátási költségét.

Irodalom

A Habsburg-követség 1665–1666. évi portai útjára és tárgyalásaira egykorú forrás W. Leslie császári követ jelentése: P. Taferner, Caesarea Legatio (Wien, 1668), s részletekbe menő, megbízható régebbi feldolgozás: Katona István, Historica Critica Hungariae stirpis austriaca, 1657–1671. XXXIII (Buda, 1804).