Weber János

A Múltunk wikiből
1612–1683
orvos, politikus, Eperjes főbírája, Wesselényi Ferenc és Széchy Mária orvosa
Wikipédia

R. Várkonyi Ágnes

Polgárok régi és új küzdőtereken

A társadalmi nyugtalanságoknak e fél évszázadában azok a polgárok, akik majd az országos politikai és művelődési mozgalmakba kapcsolódnak, miként Weber János, Madarász György, Zimmermann Zsigmond, Rauscher Gáspár és mások, mint tehetős kereskedők és vállalkozók a városi küzdelmekben kezdik megtanulni az új országos politikát.

Az 1687–1688. évi országgyűlés

Az Eperjes főterén felácsolt vérpadon kivégzett három szolgán kívül a perbe fogottak valamennyien nagyon gazdag emberek voltak, vállalkozó köznemesek, nagykereskedők, vagy olyanok, akik tisztségük révén sokat tudtak Caraffa magánügyleteiről. 1687. március 3. és május 14. között összesen 24 ártatlan ember feje hullott le, közöttük Zimmermann Zsigmond nagykereskedőé, Raucher Gáspáré, Fleischhacker Györgyé, Keczer Andrásé és fiáé, Gáboré, Bezzegh Györgyé, Medveczky Sámuelé, Radvánszky Györgyé és Weber János patikus, eperjesi bíró fiaié, Frigyesé és Dánielé.

Életmód, testkultúra, egészségügy

Orvosi ellátás szempontjából kiemelkedő helyen állt Eperjes, ahol 1687-ig Weber János mint laboratóriummal rendelkező császári királyi patikus tevékenykedett, Khein Ferdinánd és Friedel János eperjesi orvosok pedig Wittenbergben szerezték meg képzettségüket.