Wellmann Imre

A Múltunk wikiből
Budapest, 1909. március 22. – Budapest, 1994. augusztus 5.
történész, levéltáros, muzeológus
Wikipédia

Ember Győző

Előszó

Az első rész túlnyomóan R. Várkonyi Ágnes, a második Ember Győző, a harmadik H. Balázs Éva munkája, de az agrártörténeti fejezeteket Wellmann Imre, a bányászat- és ipartörténeti fejezeteket Heckenast Gusztáv írta mindhárom részben, a második és harmadik rész művelődéstörténetét Kosáry Domokos, a második rész társadalomtörténetét Vörös Károly, s ugyanő írta meg a harmadik részben az úrbérrendezést. A demográfiai bevezetés Wellmann Imre munkája.

Művei

Magyarország népességének fejlődése a 18. században

Mezőgazdaság

Mezőgazdaság (A gazdasági élet)

A mezőgazdaság a felvilágosult abszolutizmus korában

Egyéb művei

Továbbá a kérdésről rendezett vitában Elekes Lajos, Pach Zsigmond Pál, Sinkovics István, Wellmann Imre, H. Balázs Éva, R. Várkonyi Ágnes hozzászólásai (A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok (II.) Osztályának Közleményei 1965).

A horvátországi parasztfelkelés történetének mindmáig legrészletesebb eseménytörténeti összefoglalását nyújtja az új jugoszláv kutatások eredményeit is felhasználva, Sinkovics István, Esze Tamás, Wellmann Imre segítségével feltárt új levéltári anyag alapján: Klaniczay Tibor, Zrínyi Miklós (Budapest, 19642. 499–519); V. Windisch Éva, Feljelentés Zrínyi Miklós ellen (1654). (Irodalomtörténeti Közlemények, 1954); Somogyi Éva, A határőrvidéki privilégiumok hatása a paraszti osztályharc alakulására a XVII. században (Történelmi Szemle, 1962); ugyanő, Az 1653–59. évi horvátországi parasztmozgalom ideológiai tanulságai (Történelmi Szemle 1963); ugyanő, Adalék Zrínyi és az 1553–59. évi horvátországi parasztfelkelés történetéhez (Irodalomtörténeti Közlemények 1963).